سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
صبا

اجرای صحیح مسابقات ورزشی باید بر اساس دسته بندی یا گروه بندی باشد و همین دسته ها یا گروهها باید طبق اصولی درست و منطقی و قابل قبول همگان باشد .

برای رسیدن به این منظور باید مسابقات را مطابق جدول انجام داد .

جدول مسابقات دارای اقسام مختلفی است مانند یک حذفی ـ دوحذفی و دوره ای .....

جداول ذکر شده برای مسابقاتی مانند والیبال ، فوتبال ، بسکتبال و  . . . قابل اجرا می باشد .

اینک به شرح مختصر و رسم جدول های مختلف می پردازیم .

الف ـ جدول یک حذفی

اگر تعداد تیمها زیاد باشد وقت هم برای رسیدن به نتیجه کم باشد از جدول یک حذفی استفاده میکنیم . این نوع جدول هم دارای معایب و محاسنی است . از محاسن آن اینکه نتیجه زود معلوم میشود و از معایب آن اینکه اولاً فقط مقامهای اول و احتمالاً دوم معلوم میشود ثانیاً د این نوع جدول دقیقاً حق به حق دار نمیرسد .

در جدول یک حذفی هر تیم با هر نفر پس از یک باخت حذف میشود .

ب ـ جدول دو حذفی

کمی بهتر از یک حذفی می باشد زیرا تیم یا نفر بعد از دو باخت حذف میشوند .در این نوع جدول هم مقامهای اول و دوم مشخص میشوند .

( مگر طبق قرار قبلی که آخرین تیمی یا آخرین نفری که با تیم دوم بازی میکند مقام سوم باشد . )

ج ـ جدول دوره ای

در این نوع جدول اگر فرصت کافی وجود داشته باشد بهترین و دقیق ترین نتیجه ها بدست می آید زیرا در این نوع جدول تمام مقامها مشخص و معلوم میشود .

1ـ رسم جدول یک حذفی

این نوع جدول را به دو صورت رسم میکنیم که با دقت بیشتر متوجه خواهیم شد که هر دو نوع آن یکی است .

یکی با تعداد خطوط بیشتر و یکی با تعداد خطوط کمتر که در شکل های رسم شده مشخص است . برای سهولت در رسم جدول ها باید این اعداد را همواره به خاطر داشته باشیم .

( 2-4-6-8-16-32-64 و ...............و ) . حال اگر تعداد تیمها یا نفرات شرکت کننده در مسابقات عیناً مطابق اعداد فوق باشد رسم جدول بسیار آسان است . همانطوری که در جدول های دوتایی یا چهار تایی یا هشت تایی یا شانزده تایی مشاهده میکنیم اگر تعداد تیمهای شرکت کننده مثلاً 7 باشد یک استراحت اضافه میکنیم تا به 8 برسیم . اگر تعداد تیمها 9 باشد 7 استراحت اضافه میکنم تا به عدد 16 برسیم و مطابق جدول 9 تایی عمل میکنیم .

اگر 11 تیم داشته باشیم 5 استراحت اضافه میکنیم تا به عدد 16 برسیم و جدول را مطابق شکل ( جدول 11 تایی ) عمل میکنیم . پس بطور کلی مطابق فرمولهای زیر عمل خواهیم کرد .

اگر 10 تیم داشته باشیم رسم جدول را مطابق قانون زیر عمل میکنیم .

تعداد استراحتها  16-10=6 

تیمهایی که در دور اول بازی میکنند 10-6=4 

بازیهای دو ر اول 4:2=2

3 استراحت به بالا و 3 استراحت به پایین جدول داد میشود  .       6:2=3 

اگر 13 تیم داشته باشیم رسم جدول چنین خواهد بود .

تعداد استراحت ها   16-13=3

تیم هایی که دور اول بازی میکند 13-3=10

تعداد بازیهای دور اول  10:2=5

1 استراحت در بالا و 2 استراحت در پایین جدول داده میشود .

اگر 3 تیم داشته باشیم رسم جدول چنین است .

تعداد استراحتها 4-3=1

تیمهایی که در دور اول بازی میکنند   3-1=2

تعداد بازیهای دور ا ول 3-1=2

فقط یک استراحت به پایین جدول داده میشود .

قانون تقسیم استراحت ها

در تقسیم استراحت باید توجه خاص داشته باشیم که اولین استراحت را به تیم ما قبل آخر جدول بدهیم و دومین استراحت را به تیم دوم جدول از بالا بدهیم و سومین استراحت را از پایین به بالا به چهارمین تیم و چهارمین استراحت را به تیم چهارم از بالا به پایین جدول و ... ( در جدول 8 تا یی ) باید توجه داشت که ابتد جدول را رسم میکنیم بعد استراحت ها را روی جدول بگذاریم و سپس قرعه کشی نموده و نفرات یا تیمها را در جدول قرار دهیم ( از بالا به پایین ) و اگر فقط یک استراحت داشته باشیم آن را به تیم ما قبل جدول میدهیم .

2ـ جدول دو حذفی

جدول دو حذفی دو نوع است یکی جدول دو حذفی معمولی و جدول دو حذفی ضربدری .

الف ـ جدول دو حذفی معمولی

این جدول مانند جدول یک حذفی رسم میشود با این تفاوت که در دور اول مسابقات یک تیم یا یک نفر با یک باخت حذف نمی شود بلکه به پایین جدول میرود و مسابقه را ادامه میدهد تا اینکه دارای دو باخت شود که در نتیجه حذف خواهد شد . آنچه خیلی مهم است اینست که در پایین جدول نتیجه هر دوره باید معلوم تا بعداً با نتیجه دور بعدی بازی کند مثل جدول 8 تایی و 10 تایی .

ب ـ جدول دو حذفی ضربدری

بهترین نوع جدول می باشد .

در این جدول به جای اینکه بازنده ها را به طرف پایین حرکت دهیم یا منتقل کنیم بازنده ها را به طرف چپ و برنده ها را به طرف راست جدول حرکت می دهیم .

مانند جدول دو حذفی ضربدری 16 تایی یا جدول دو حذفی ضربدر ی 8 تایی یا 12 تایی .


نظر()

  

یکی از مهم‌ترین مباحث در  برگزاری مسابقات جداول مسابقات ورزشی است. چگونگی ترتیب مسابقات و تعیین رقبا و حریفان در یک دوره از مسابقات، دارای اهمیت ویژه‌ای است که از سوی مسئولان برگزاری، پیش از شروع بازیها مشخص خواهد شد. برگزارکنندگان مسابقات ورزشی با توجه به شرایط موجود مانند زمان به تجهیزات و نیروی انسانی نیاز به استفاده از روشهای طراحی، برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی واجرایی مسابقات دارند. این برنامه‌ریزی و سازمان‌دهی به شکل جدولهایی از پیش طرح شده‌اند و در اختیار مجریان مسابقات قرار می‌گیرند.

 

علاقه‌مندان، هنرجویان، مربیان، قضات و داوران  به عنوان مجریان و برگزارکنندگان آینده مسابقات ورزشی، نیاز به شناخت جدول‌های اجرای مسابقات  دارند تا درهنگام ضرورت و زمان برگزاری مسابقات مختلف بتوانند با انتخاب نوع مناسب جدول و ترسیم آن، بهترین طراحی و برنامه‌ریزی را برای برگزاری مسابقات داشته باشند.

 

انواع جدولهای مسابقات :

پس از اینکه با رعایت کلیه مقررات نسبت به اجتماع چند تیم جهت انجام بازی و مسابقه اقدام شد تنظیم جدول برای اجرای بازیها و رعایت اصل بی نظری و عدالت و جلوگیری از تبعیض ضروری و الزامی به نظر میرسد .بهمین دلیل اساتید ضمن مطالعات و بررسی های فراوان چند نوع جدول مخصوص متکی بر تجربیات علمی بوجود آورده اند که عمومیت داشته و برای اکثر رشته های ورزشی قابل اجرا است .

بدیهی است انتخاب نوع جدول بستگی به توافق مسئولین و سرپرستان تیمها دارد که بایستی در اولین جلسه ای که به منظور انجام بازیها تشکیل میدهند تعیین گردد :

نوع بازی مدت زمان پیش بینی شده ـ تعداد تیمهای شرکت کنده ـ میزان اعتبار موجود ـ موقعیت محلی و تعداد زمینهای ورزشی ـ وجود تعداد داوران و بالاخره سایر امکانات که توجه به آنها از وظایف مسئولین امر و برگزار کنندگان مسابقات میباشد در تعیین نوع جدول موثر خواهد بود .

بطور کلی جدولهایی که عموماً مورد استفاده قرار میگند به شرح زیر است :

1ـ جدول یک حذفی              2ـ جدول دو حذفی                   3ـ جدول دوره ای

چگونه قبل از انجام مسابقه می توانیم تعداد بازیها را محاسبه کنیم :

*****************************

الف : در جدول های دوره ای اگر تیمها یا نفرات شرکت کننده را  فرض کنیم تعداد بازیهایی را که انجام خواهد شد به طریق زیر معین می کنیم :

اگر N= 10  باشد                            

تعداد بازیهایی که انجام خواهد شد  ( N-1) ( N ) : 2 =

(10-1) (10) : 2 = 

45                                                                                                                                                

ب : در جدول یک حذفی اگر تعداد تیمها یا نفرات شرکت کننده N=10 باشد :

تعداد بازیهایی که انجام خواهد شد  (N-1) = 

تعداد بازیهایی که انجام خواهد شد (10-1) =9 

ج : در جدولهای دو حذفی اگر تعداد تیمها یا نفرات شرکت کننده N=10  باشد :

تعداد بازیها  2(N-1)=

2(10-1)=2(9)=18 , 19

 

 

در جدول ها توان چیست ؟

***************

تعداد تیمهای شرکت کننده در یک مسابقه دو حالت خواهد داشت یا تعداد آنها برابر با توانی از عدد 2 می باشد یا نمی باشد در صورتی که تعداد آنها برابر با توانی از عدد 2 نبود ناگزیر می بایستی در جدولی قرار گیرند که تعداد خطوط یا پایه های اولیه آن توانی از عدد 2 باشد توانهای عدد 2 عبارتند از : ( 2- 4-6-8-16-32-64 و .............. )

بطوریکه ملاحظه میشود هر عدد دو برابر عدد قبلی است و چون در هر دوره مسابقه نصف شرکت کنندگان از جدول به این ترتیب خارج میشوند جدول به صورت نیمه جدول قبلی رسم خواهد شد به این ترتیب پس از چند دور بازی فقط بین دو تیم یا دو نفر خواهد بود که در نتبجه برنده معلوم می شود و در صورتی که توانی از عدد 2 نباشد در دوره های بعدی به مشکلاتی برخورد میشود :

1 ـ جدول با توان بیشتر : در این مورد بایستی جدول یک حذفی به تعداد پایه های آن توانی در عدد 2 بودهو هم از تعداد تیمهای شرکت کننده بیشتر باشد مثلاً برای 5 یا 6 یا 7 تیم جدول 8 پایه ای و برای 9 تا 16 تیم جدول 16 پایه ای و برای 17 تا 31 تیم جدول 31 پایه ای رسم مینماییم .

2 ـ جدول با توان کمتر : باید تفاضل تعداد تیمها را از اولین توان عدد 2 که بیشتر از تیمها است بدست آورد به این ترتیب عددی که بدست می آید تعداد استراحتی خواهد بود که شامل تعداد تیمهای شرکت کننده می شود .

( یعنی به همان تعداد تیم باید بدون بازی در مرحله دوم قرار گیرد ) این عدد اگر زوج باشد به دو قسمت مساوی و اگر فرد باشد به دو قسمت غیر مساوی با اختلاف یک عدد تقسیم میشود و طبق قرارداد تعداد بیشتر در پایین جدول قرار میگیرند .


اولین دیدگاه را شما بگذارید

  

ماده13- وظایف دبیر هیئت:

1- اجرای دستورات رییس هیئت

2- انجام کلیه امور اجرایی هیئت

3- تهیه و تنظیم نامه ها و نظارت بر نگهداری سوابق و دفاتر و انجام امور مکاتبات و بایگانی مورد نیاز هیئت

4- تهیه و تنظیم تقویم ورزشی با کمک کمیته های مرتبط وبر مبنای تقویم ورزشی فدراسیون و ارائه آن به هیئت رییسه

5- ابلاغ مصوبات هیئت رییسه به مراجع مختلف

6- شرکت در جلسات کمیته ها برای هماهنگ نمودن امور و هدایت و حمایت لازم

7- دبیر جلسات مجمع( بدون حق رای) و دبیر جلسات هئیت رییسه

ماده14- درآمد و هزینه های هیئت استان:

الف- درآمدها:

1-کمک های مالی دولت

2- درآمد حاصله از برگزاری مسابقات

3- درآمد حاصله از برگزاری کلاسهای آموزشی

4- درآمد حاصله از انجام امور مسابقات ورزشی

5- درآمد حاصله از اجاره اماکن ورزشی

6- کمکهای سازمانها و اشخاص حقیقی و حقوقی

7- درآمد حاصله از محل حق اعتراض مسابقات

8- درآمد حاصله از فعالیتهای بازرگانی، تجارتی و خدماتی

9- سایر درآمدهای مرتبط با فعالیتهای هیئت با هماهنگی فدراسیون

ب- هزینه ها:

1-هزینه اعزام و برگزاری مسابقات و جشنواره ها و آمادگی تیم های مرتبط

2- پرداخت حق الزحمه کارکنان فنی و اداری و حق التعلیم مربیان و حق الزحمه داوران و هزینه برگزاری کلاسهای آموزشی

3- هزینه تهیه ملزومات اداری، خدماتی و تبلیغاتی

4- کمک به هیئتهای شهرستانها، شهرها و سایر واحد های تابعه

5- کمک به ورزشکاران و پیشکسوتان رشته یا رشته های ورزشی تحت پوشش هیئت

6- سایر هرینه های مرتبط

ماده15- اقدامات مالی:

هیئت موظف است درآمدها و هزینه ها را در دفاتر مالی ثبت نمودهو مستول این اقدامات خزانه دار هیئت می باشد. کلیه درآمدهای هیئت بایستی در یک حساب نانکی خاص که بنام هیئت افتتاح می شود، واریز گردد و هزینه ها از محل این حساب انجام پذیرد.

تبصره1: امضاهای مجاز هیئت اسناد بانکی و اوراق بهادار و تعهدآور هیئت با امضای ثابت خزانه دار و امضای رییس هیئت و در غیاب رییس هیئت، نایب رییس و در غیاب نایب رییس،دبیر هیئت، قابل اقدام است.

تبصره2: هیئت موظف است اموال منقول و غیر منقول خود را در دفاتر تبث اموال ثبت نماید به نحوی که در اولین صفحه هر دفتر، تعداد صفحات و نام هیئت قید شده باشد و صفحات آن و اقلام در هر صفحه به صورت مسلسل شماره گذاری شده و با تایید مدیر کل تربیت بدنی استان، رییس و خزانه دار هیئت استان پلمپ گردیده باشد.

تبصره3: هیئت موظف است در خصوص اموال مازاد بر نیاز یا اسقاطی خود با هماهنگی و اخذ مجوز مدیر کل تربیت بدنی  استان اتخاذ تصمیم و اقدام مقتضی از جمله کسر از دفاتر اموال بعمل آورد.

ماده 16- هیئت شهرستاها و شهرها:

در هر یک از شهرستانها و شهرهای استان( بدون رعایت مواد3تا8 این آیین نامه)، هیئتی بنام هیئت ورزشی شهرستانها و شهر بر اساس ضوابط و آیین نامه هیئت های ورزشی تشکیل خواهد شد.

تبصره: در کلان شهرهایی کخ ضمن تقسم بندی منطقه ای، با چند اداره مستقل تربیت بدنی فعالیت می کنند( از جمله تهران) در هر اداره تحت پوشش می توان مشابه شهرهای تابعه استان،هیئت های ورزشی تاسیس نمود.

ماده17- ترکیب هیئت رییسه شهرستان و شهر:

- رییس

- نایب رییس

- دبیر

- خزانه دار

- سه نفر عضو

تبصره1: رییس هیئت شهرستان( یا شهر) با پیشنهاد رییس اداره تربیت بدنی شهرستان(یا شهر) مربوطه،تصویب هیئت استان و حکم رییس هیئت استان منصوب می گردد.

تبصره2: در هیئت های شهرستان( یا شهر) که رشته یا رشته های با فعالت بانوان را تخحت پوشش دارند، نایب رییس از سوی هیئت شهرستان( یا شهر) و الزاماً از میان بانوان و با هماهنگی و تایید مسئول ورزش بانوان شهرستان( یا شهر) انتخاب و منصوب می شود.

تبصره3: انتخاب سه نفر عضو هیئت رییسه به پیشنهاد تواًم رییس اداره تربیت بدنی شهرستان(یا شهر) و رییس هیئت شهرستان( یا شهر) و با تصویب و حکم رییسهیئت استان انجام می پذیرد که در صورت فعال بودن بانوان، حداقل یک نفر از افراد پیشنهادی از میان بانوان خواهد بود.

تبصره 4: خزانه دار توسط رییس اداره تربیت بدنی شهرستان( یا شهر) منصوب می گردد.

تبصره5: انتخاب و انتصاب دبیر هیئت شهرستان( یا شهر) به عهده رییس هیئت شهرستان( یا شهر) می باشد.

ماده 18:

با توجه به مسئولیت مشترک اداره کل تربیت بدنی استان و فدراسیون در اجرای این آیین نامه، مسئولیت حسن اجرای این آیین نامه به صورت تضامنی به عهده مدیر کل تربیت بدنی استان و رییس فدراسیون می باشد.

 

منبع : وزارت ورزش


اولین دیدگاه را شما بگذارید

  


ماده1- تعریف:

هئیت ورزشی تشکیلاتی است که به منظور فراهم نمودن زمینه مساعد در جهت گسترش رشته یا رشته های ورزشی مربوطه و ایجاد انگیزه و نیز   جذب آحاد مردم به امر ورزش و کشف استعدادها و بالابردن سطح مهارتهای ورزشی بر اساس اصول و مبانی پیش بینی شده در اهداف سازمان تربیت بدنی و فدراسیون ذیربط ایجاد می گردد. هیئت، نماینده و جانشین فدراسیون ورزشی مربوطه در استان می باشد که فعالیتهای مرتبط در سطح استان را با هماهنگی اداره کل تربیت بدنی و با رعایت کامل قوانین و مقررات مربوطه اجرا و نظارت مینماید.

ماده 2- وظایف هیئت:

1- تعمیم و گسترش رشته یا رشته های ورزشی تحت پوشش در سطح استان از طریق به کار گیری مربیان و کشف، جذب و پرورش استعدادها

2- برگزار کلاسهای آموزشی، توجیهی و نکمیلی در ردهای مختلف سنی با اخذ مجوز از فدراسیون و هماهنگی با اداره کل تربیت بدنی استان

3- برگزاری مسابقات استانی در رده های مختلف سنی با توجه به ضوابط و رعایت تقویم فدراسیون وبا هماهنگی اداره تربیت بدنی استان

4- انتخاب، معرفی و پیش بینی لازم جهت آماده نمودن و اعزام افراد و تیمهای ورزشی استان به مسابقات

5- اجرای مقرارت و آیین نامه های ابلاغ شده از سوی فدراسیون در سطح استان و نظارت بر نحوه فعالیتهای هیئت های شهرستانها، شهرها و بخش های مستقل تابعه

6- اعزام داوران و مربیان استان به کلاسهای ارتقاء درجه آموزشی و توجیهی با هماهنگی اداره کل تربیت بدنی استان

7- کوشش در بهره گیری از خدمات داوطلبانه مردم جهت پیشبرد رشته یا رشته های ورزشی تحت پوشش و ترغیب و حمایت آنان در حدود قوانین و مقررات

8- ایجاد ارتباط و هماهنگی با موسسات دولتی و غیردولتی که در رشته یا رشته های ورزشی تحت پوشش در سطح استان فعالیت دارند.

9- تهیه و تنظیم برنامه و تقویم ورزشی سالیانه با توجه به تقویم ورزشی فدراسیون با همکاری هیئت های شهرستانها، شهرها و بخشهای مستقل تابعه و با هماهنگی اداره کل تربیت بدنی استان

10- تشکیل کمیته های مورد نیاز بر اساس ضوابط فدراسیون

11- کمک مالی، فنی، پشتیبانی و تجهیزاتی به هیئت های شهرستانها و بخشهای تابعه با هماهنگی اداره کل تربیت بدنی استان

12- تهیه و ارسال گزارش کلیه فعالیت ها در سطح استان به فدراسیون مربوط و اداره کل تربیت بدنی استان

ماده3- ارکان هیئت:

- مجمع عمومی

- هیئت رئیسه

- رئیس هیئت

ماده4- ترکیب مجمع:

1- رئیس فدراسیون بعنوان رئیس مجمع

2- مدیر کل تربیت بدنی استان بعنوان نایب رئیس مجمع

3- رئیس هئیت

4- نایب رئیس هیئت

5- دو نفر داور از میان داوران فعال رشته یا رشته های تحت پوشش هیئت، در صورتیکه در رشته یا رشته های ورزشی مربوطه، بانوان فعالیت داشته باشند، یک نفر از داوران از میان بانوان انتخاب می شود.

6- دو نفر مربی از میان مربیان فعال رشته یا رشته های تحت پوشش هئیت. در صورتیکه در رشته یا رشته های ورزشی مربوطه،بانوان فعالیت داشته باشند، یک نفر از مربیان از میان بانوان انتخاب می شود.

7- سه نفر از بهترین ورزشکاران رشته یا رشته های ورزشی تحت پوشش هیئت. در صورتیکه در رشته یا رشته های ورزشی مربوطه، بانوان فعالیت داشته باشند،یک نفر از آنها از میان بانوان انتخاب می شوند.

8- دو نفر نماینده از باشگاههای استان

9- رئیس انجمن ذیربط آموزشگاههای استان به عنوان نماینده آموزش و پرورش استان

10- پنج نفر از روسای هیئت های شهرستانهای به انتخاب روسای هیئت های شهرستانهای استان. استانهایی که فاقد پنج شهرستان فعال هستند، تعداد نفرات به 3 نفر کاهش پیدا می کند. در استانهایی که فاقد 3 شهرستان فعال هستند تعداد نفرات کسری تا 3 نفر از میان واحدهای تربیت بدنی غیر شهرستان فعال به انتخاب مدیر کل استان برگزیده می شوند.

تبصره 1: تعداد اعضای مجمع عمومی هیئت در استانها حداقل 17 و حداکثر 19 نفر م باشد.

تبصره 2: چگونگی انتخاب اعضای ردیف های 5تا8 این ماده بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که از سوی سازمان تربیت بدنی تهیه و پس از تصویب ریئس سازمان ابلاغ می گردد.

تبصره 3: محل استقرار دبیرخانه در محل هیئت مربوطه می باشد و دبیر هیئت بعنوان دبیر مجمع بون حق راًی در جلسات انجام وظیفه می نماید.

ماده 5:

مجمع حداقل سالی یکبار به دعوت ریئس هیئت بطور عادی تشکیل می شود و با دوسوم اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات آن با نصف بعلاوه یک آراء اعضای حاضر معتبر می باشد.

تبصره: درصورتیکه مجمع عادی در جلسه اول به حد نصاب دوسوم اعضاء نرسد، فراخوان جلسه دوم صورت پذیرفته و در این حالت، جلسه با اعضای حاضر رسمیت می یابد.

 

ماده 6:

جلسات مجمع عمومی بطور فوق العاده با درخواست ریئس مجمع و موافقت مدیر کل تربیت بدنی استان و یا به درخواست حداقل نصف اعضا مجمع و موافقت ریئس مجمع تشکیل خواهد شد.

تبصره 1: در صورتیکه مدیر کل تربیت بدنی استان نیاز به تشکیل جلسه فوق العاده مجمع را تشخیص بدهد. مراتب را جهت اقدام به ریئس مجمع اعلام خواهد نمود.

تبصره 2: تصمیمات مجمع فوق العاده با نصف  بعلاوه یک آرای اعضای مجمع معتبر می باشد و حضور حداقل دوسوم اعضا برای رسمیت جلسه ضرورت دارد.

تبصره 3: در صورت بروز اختلاف نظر بین مدیر کل تربیت بدنی و ریئس فدراسیون در خصوص مفاد این ماده و تبصره های ذیل آن، در خصوص فدراسیونهای تحت پوشش مرکز توسعه ورزش قهرمانی، ریئس مرکز مزبور و در خصوص فدراسیونهای تحت پوشش مرکز توسعه ورزش همگانی و تفریحی، ریئس مرکز یاد شده بعنوان حکم، حکم می نماید.

ماده 7- وظایف مجمع:

1- بررسی و تایید عملکرد یکساله هیئت

2- تصویب بودجه سالانه

3- تصویب برنامه های سالیانه ورزشی و آموزشی در چارچوب برنامه های سالیانه فدراسیون

4- انتخاب ریئس هیئت و اعلام جهت صدور حکم به ریئس فدراسیون

5- تایید 3 نفر عضو هیئت ریئسه که از سوی ریئس هیئت پیشنهاد می گردند.

تبصره 1: انتخاب ریئس هیئت از میان نامزدهایی خواهد بود که فرم مخصوص را از اداره کل تربت بدنی استان دریافت و پس از تکمیل، در موعد مقرر به اداره کل تربیت بئنی تسلیم نموده باشند.

تبصره 2 : اداره کل تربت بدنی استان موظف است 45 روز قبل از زمان انتخابات، مراتب را از طریق روزنامه های محلی و نیز آگهی نصب شده در اداره کل تربیت بدنی به اطلاع عموم برساند.

تبصره 3: شرایط احراز و چگونگی انتخاب ریئس ریئس هیئت به موجب آیین نامه ای است که از سوی سازمان تربیت بدنی تهیه و پس از تصویب ریئس سازمان ابلاغ می گردد.

ماده8- ترکیب هیئت ریئسه:

- ریئس هیئت

- نایب ریئس

- دبیر

- خزانه دار

- سه نفر به پیشنهاد ریئس هیئت و تصویب مجمع

تبصره1: در هیئت هایی که رشته یا رشته های ورزشی با فعالیت بانوان را تحت پوشش دارند، نایب ریئس هیئت الزاماً از میان بانوان و با هماهنگی و تایید مسئول ورزش بانوان استان منصوب می گردد.

تبصره2: چنانچه ریئس هیئت از میان بانوان انتخاب گردد، انتخاب نایب رییس از میان آقایان یا بانوان اختیاری است.

تبصره3: در هیئت هایی که رشته یا رشته های ورزشی با فعالیت بانوان را تحت پوشش دارند، یک نفر از سه نفر عضو هیئت رییسه، از میان بانوان انتخاب می شود.

تبصره4 اقامت دایمی کلیه اعضای هیئت رییسه در استان متبوعه الزامی است.

ماده9- وظایف هیئت رییسه:

1- تهیه گزارش عملکرد یکساله هیئت و ارائه آن به مجمع

2- پیشنهاد بودجه سالانه و برنامه تقویم ورزشی به مجمع براساس منابع مالی قابل تامین

3- نظارت بر اجرای مقررات و برنامه های ورزشی در رشته یا رشته های مربوطه در سطح استان

4- تایید مسئولین کمیته های مختلف در هیئت که از طرف رییس هیئت پیشنهاد می شوند.

5- تشکیل کمیته های متناظر در فدراسیون مرتبط در صورت نیاز

6- تایید روًسای هیئت های شهرستانها(یا شهرهای) تابعه استان بنا به پیشنهاد رییس اداره تربیت بدنی شهرستان(یا شهر) مربوطه

تبصره1: اعضای کمیته های مختلف هییت از سوی مسئول کمیته پیشنهاد و با تایید و حکم رییس هیئت منصوب می گردند.

تبصره2: رئیس و اعضای هیئت رییسه در انجام وظایف محوله مسئولیت داشته و باید پاسخگوی اقدامات خود باشند.

ماده10- رییس هیئت:

بالاترین مقام اجرایی رشته های ورزشی تحت پوشش هیئت، در استان می باشد که از بین افراد علاقمند به ورزش و آگاه به امور مدیریت و برای مدت4 سال از طرف مجمع انتخاب می شوند و انتخاب مجدد وی بلامانع است.

تبصره1: قبول استعفاء و برکناری رییس هیئت توسط مجمع و پس از جلب موافقت مدیر کل تربیت بدنی استان و یا به تشخیص حداقل نصف اعضای مجمع و موافقت رییس مجمع انجام می پذیرد.

تبصره2: در صورتیکه مدیر کل تربیت بدنی استان خواستار برکناری رییس هیئت گردد، رییس مجمع موظف است با استفاده از اختیارات تبصره فوق، مراتب را مورد بررسی قرار داده و اقدام لازم را بعمل آورد.

تبصره3: رییس فدراسیون پس از برکناری و یا استعفاء رییس هیئت، به پیشنهاد مدیر کل تربیت بدنی استان شخصی را بعنوان سرپرست تعیین می نوایدو مجمع عمومی ظرف مدت 3 ماه نسبت به انتخاب رییس جدید هیئت با رعایت مقررات اقدان خواهد نمود.

تبصره4: قبول استعفاء و بر کناری اعضای هییت رییسه(اعضای مصوب مجمع) با پیشنهاد رییس هییت و پس از تایید رییس مجمع انجام می پذیرد.

تبصره5: در صور غیبت غیر موجه بیش از یک ماه رییس هییت، مدیر کل تربیت بدنی استان پیشنهاد عزل او را به رییس مجمع ارایه می نماند.

تبصره6: در صورت بروز اختلاف نظر بین مدیرکل تربیت بدنی استان و رییس فدراسیون در خصوص مفاد این ماده و تبصره های ذیل آن، در خصوص فدراسیونهای تحت پوشش مرکز توسع ورزش قهرمانی، رییس مرکز مزبور و در خصوص فدراسیونهای تحت پوشش مرکز توسعه ورزش همگانی و تفریحی، رییس مرکز یاد شده بعنوان حکم، حکم می نماید.

ماده11- وظایف رییس هئیت:

1- نظارت بر انجام فعالیتهای ورزشی مرتبط بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه

2- انتخاب نایب رییس، دبیر و خزانه دار

3- انجام اقدامات لازم برای تدوین برنامه، تنظیم تقویم سالیانه هیئت و تهیه بودجه مورد نیاز

4-امضای احکام مسئولین و اعضای کمیته های مختلف ذر هیئت و روًسای هیئت های شهرستاها(و شهرهای) تابعه

5- امضای اسناد اداری و مالی و اداری و مالی و اوراق بهادار بر اساس اختیارات حاصله از آیین نامه ها و دستورالعملها

6- حسن اداره هیئت و نظارت برای عملکرد کمیته های مختلف در هیئت و مسابقات ورزشی و برنامه های آموزشی و ورزشی در سطح استان

7- پیشنهاد و معرفی سه نفر عضو هئیت رییسه به مجمع

8- اعلام جهت صدور احکام اعضای هئیت رییسه به مدیر کل تربیت بدنی استان پس از طی مراحل قانونی

9- تشکیل جلسات هیئت رییسه

تبصره 1: انتخاب خزانه دار پس از تایید مدیر کل تربیت بدنی استان خواهد بود.

تبصره2: کلیه تصمیات مربوط به رشته یا رشته های ورزشی فعال بانوان در هیئت استان، با هماهنگی و تایید نایب رییس هیئت، اتخاذ و اجراء می گردد.

تبصره3: کلیه مکاتبات عادی اداری(غیر تعهدآور) با امضای رییس هیئت و در غیاب وی، نایب رییس یا دبیر هیئت انجام می پذیرد.

ماده12- وظایف نایب رییس هییت:

1- در هئیت هایی که رشته یا رشته های ورزشی با فعالیت بانوان را تحت پوشش دارند و نایب رییس هیئت از میان بانوان انتخاب شده باشد. ناییب رییس مسئول برنامه ریزی و هماهنگی امور مرتبط با توسعه ورزش مربوطه در میان بانوان، پیگیری و هماهنگی فعالیتهای مختص بانوان و نیز مراقبت از رعایت حقوق بانوان در کلیه تصمیمات و اقدامات تحت پوشش هیئت می باشند.

2- در غیاب رییس هیئت، نایب رییس عهده دار مدیریت می باشند.

3-نایب رییس مجری دستوراتی است که در چارچوب ضوابط از سوی رییس هیئت صادر می گردد.


اولین دیدگاه را شما بگذارید

  

وظایف کمیته نظارت و ارزشیابی

1.     نظارت دقیق بر نحوه انجام وظایف کمیته های مختلف

2.     تهیه گزارش روزانه از کلیه امور مربوط به مسابقات و ارائه به سرپرست کل.

3.     تهیه گزارشروزانه از نظارت بر امور خوابگاهها ، غذا خوری و آشپز خانه و درمانگاه.

4.     تهیه و توزیع پرسشنامه های نظر خواهی به تفکیک بین ورزشکاران مربیان سرپرستان داوران و کادرهای اجرایی.

5.     استخراج نتایج نظر خواهی و جمع بندی آنها به منظور تهیه گزارشهای لازم .

6.     تهیه گزارش مبسوط از نحوه برگزاری مسابقات اسکان تغذیه بهداشت پزشکی انتظامات مراسم و تشریفات و امور مالی و فنی جهت ارائه به رئیس کمیته برگزاری .

7.     تهیه پیشنهادهای لازم و راهکارهای اجرایی برای آینده .

8.     اعلام نظر و ارزیابی نهایی در مورد نحوه برگزاری مسابقات و اقدامات انجام شده .

•         تقویم ورزشی

در هر تقویم ورزشی کلیه فعالیتهای فدراسیونها یا انجمنهای ورزشی بانوان کشور برای یک سال شامل آموزش، برگزاری مسابقات اعزامهای داخلی و خارجی ، تدارکات و مواردی از این قبیل پیش بینی می شود .

•         تقویم تدارکاتی بازیهای آسیایی و المپیک

تقویم تدارکاتی شامل جدول زمانبندی تشکیل اردوهای آمادگی و اعزامهای تیمهای ملی است طبق ماده 29 اساسنامه کمیته ملی المپیک کمیته تدارکاتی حداقل هجده ماه قبل از شروع هر دوره از بازیهای المپیک یا بازیهای آسیایی تشکیل می گردد

این کمیته برای حضور مناسب و شایسته تیمهای ملی با همکاری فدراسیونهای ورزشی مقدماتشرکت در مسابقات مختلف را فراهم ساخته برنامه ریزی لازم را به عمل می آورد و تقویم تدارکاتی را تنظیم  می نماید

•         هدف کلی

آشنایی با نمودار سازمانی و سطوح مدیریت در تربیت بدنی

•         هدفهای رفتاری

•         آشنایی اجمالی با نمودار سازمانی تربیت بدنی

•         آشنایی با سطوح مدیریت در تربیت بدنی

•         معاونت فنی و امور فدراسیونها

کلیه فدراسیونهای ورزشی زیر نظر این معاونت قرار دارند و سه دفتر و یک مدیریت به شرح ذیل امور خدماتی مربوط به ورزش و فدراسیونها را زیر نظر این معاونت انجام می دهند :

•          دفتر امور مشترک فدراسیونها

•          دفتر برنامه ریزی تربیت بدنی و ورزش

•          دفتر پایگاه ورزش قهرملنی و امور با شگاهها

•           مدیریت مجموعه ورزشی انقلاب

•         معاونت برنامه ریزی و امور مجلس

.مسئولیت اصلی این معاونت برنامه ریزی و ارتباط با مجلس شورای اسلامی است و سه دفتر زیر نظر این معاونت قرار دارند :

•         دفتر آمار ، اطلاعات و خدمات رایانه ای

•          دفتر طرح و برنامه ریزی

•          دفترحقوقی و امور مجلس 

•         معاونت امور فرهنگی و آموزشی

این معاونت با دو دفتر کلیه و ظایف آموزشی و فرهنگی سازمان و تربیت بدنی را انجام می دهند :

•         دفتر تحقیقات و امور فرهنگی

•          مرکز آموزش و تربیت مربی.

•         معاونت اداری و پیشتیبانی

 دفاتر و ادارات کل این معاونت عبارتند از :

•          دفتر تشکیلات و بودجه و روشها

•         ‌اداره کل امور اداره کل امور اداری

•          اداره کل مالی

•          اداره کل تدارکات و خدمات

•          مدیریت و اسناد و دبیر خانه

•         معاونت امور ورزش بانوان

کلیه امور مربوط به ورزش بانوان کشور (بجز خدمات اداری و مالی ، فنی و مهندسی و ......) زیر نظر این معاونت قرار دارد.

اداره کل ورزش بانوان و مدیریت امور مشترک انجمن های ورزش بانوان ، زیر مجموعه های این معاونت هستند.

•         فدراسیونهای ورزشی

فدراسیون های ورزشی در تشکیلات سازمان تربیت بدنی ، زیر مجموعه معون فنی و امور فدراسیون ها هستند.

•         هدف کلی

آشنایی با حل مساله و مدیریت

•         هدفهای رفتاری

•         آشنایی با روش حل مساله

•         تعریف تصمیم گیری

•         گام های تصمیم گیری

•         انواع تصمیم گیری

•         روش حل مساله

•         شناخت و تعریف مساله

•         بررسی و تحلیل مساله

•         مطالعه و بررسی راه حلهای ممکن

•         گزینش و انتخاب راه حل مناسب

•         اجرای راه حل انتخاب شده

•         ارزشیابی از کار انجام شده

•         تهیه گزارش نهایی

•         تصمیم گیری

گام های تصمیم گیری از دیدگاه سیمون:

  1. هوشمندی
  2. طراحی
  3. گزینش
  4. اجرا

•         انواع تصمیم گیری

•         تصمیم گیری فردی

•         تصمیم گیری گروهی

•         روشهای تصمیم گیری

•         تصمیم گیری بر اساس نظر اکثریت

•         همراه سازی اعضاء

•         اخذ نظرات کتبی

•         اتخاذ تصمیم در فرصت مناسب تصمیم گیری بر پایه احساس یا بر پایه عقل

•         استفاده از رایانه در تصمیم گیری

•         هدف کلی

نحوه اعزام تیمهای ورزشی

و طبقه بندی سطح مسابقات

•         هدفهای رفتاری

آشنایی با :

طبقه بندی سطح مسابقات

نحوه سازماندهی وبرنامه ریزی اعزام برون مرزی

تقسیم بندی گروههای ورزشی

•         طبقه بندی سطح مسابقات

•         مسابقات منطقه ای

•         مسابقات قهرمانی قاره ای

•         مسابقات بین المللی

•         بازیهای قاره ای

بازیهای آسیایی

بازیهای آفریقایی

بازیهای پان امریکن 

•         مسابقات قهرمانی جهان

•         بازیهای المپیک

•          وظایف اصلی سرپرست هیات  ورزشی قبل از اعزام

•         تقویم روز شمار کاری

•         انتخاب کادر اجرایی

•         تهیه  فهرست  وسایل مورد نیاز  هر    یک  از  تیمها ی ورزشی  

•         تهیه فهرست وسایل مورد نیاز هیات اعزامی

•         تهیه فهرست لوازم شخصی مورد نیاز اعضای هیات

•         ارتباط با کمیته بر گزاری مسابقات

•         کسب اطلاعات لازم در مورد کشور میزبان

•         برگزاری جلسات منظم با سرپرستان و مربیان تیمهای اعزامی

•         برگزاری جلسه عمومی

•         نظارت بر نحوه انجام تمرینهای تیمهای اعزامی

•         اعزام چند نفر به کشور میزبان قبل از حرکت هیات ورزشی

•          برنامه ریزی در مورد نحوه اعزام هیات

•         برنامه ریزی در مورد نحوه بازگشت هیات

•         تهیه گزارش دقیق از کارهای انجام شده

•         وظایف سرپرست کاروان در کشور میزبان

•         تشکیل جلسه های هماهنگی با سرپرستان تیمهای شرکت کننده هرشب در ساعت معین .

•         تشکیل جلسه های هماهنگی با کادر اجرایی همه روزه در ساعت تعیین شده .

•         نظارت دقیق بر حسن انجام وظایف کادر اجرایی و دفتر سرپرستی .

•         کنترل حضور منظم تیمهای شرکت کننده در تمرینات و مسابقات.

•         حضور در جلسات تمرینی  تیمهای شرکت  کننده حاقل  یک تا دو بار در طول بازیها.

•         حضور در مسابقه های تیمهای مختلف ورزشی طبق برنامه ریزی دقیق .

•         مطالعه و بررسی گزارش کتبی روزانه سرپرستان تیمها و رسیدگی به مشکلات و مسائل آنها.

•         حضور در جلسات روزانه سرپرستان هیاتهای ورزشی کشور های شرکت کننده .

•         نظارت بر امور پزشکی ، اسکان ، بهداشت و تغذیه  اردوی ورزشکاران .

•         تماس مستمر با کمیته برگزاری بازیهای جهت طرح موضوعات مورد نظر .

•         کنترل ورود ،خروج ووضعیت حضور و غیاب کلیه اعضای کاروان در پایان هر روز .

•         تشویق مادی و معنوی ورزشکارانی که موفق به کسب مدال می شوند.

•         تشکیل حداقل 2تا 3 جلسه عمومی فرهنگی  تفریحی با حضور تمامی اعضای کاروان .

•         برنامه ریزی در مورد حضور تعدادی از اعضای کاروان ورزشی برای مراسم برافراشتن پرچم.

•         تدوین برنامه بازدید مسئولان کمیته ملی المپیک سازمان تربیت بدنی و رؤسای فدراسیونها از دهکده بازیها.

•         تدوین برنامه بازدید خبر نگاران ،عکاسان و نمایندگان صدا و سیما از دهکده بازیها.

•         تهیه متن سخنرانی برای مراسم برافراشتن پرچم .

•         نظارت برنحوه حضور سر پرستان تیمهای شرکت کننده در جلسات فنی .

•         مطالعه گزارشهای روزانه واصله از بخش پزشکی مسئولان اجرایی کاروان .

•         تماس مستمر با مسئولان کمیته ملی المپیک ، سازمان تربیت بدنی و روسای فدراسیونهای ورزشی.

•         تمرین رژه ورزشکاران برای مراسم افتتاح بازیها.

•         نظارت برنحوه توزیع یاد بود ها و هدایا به هیاتهای شرکت کننده از سایر کشور ها

•         دعوت از سرپرستان کشور های دوست و مسلمان جهت بازدید از اردوی ورزشکاران کشورمان .

•         نظارت دقیق بر نحوه انجام هزینه ها در هر روز .

•         محاسبه هزینه های انجام شده و تسویه حساب با کمیته بر گزاری بازیها در ارتباط  با وجوه پرداختی برای هر فرد ( اسکان ، تغذیه و حمل و نقل ) .

•         بررسی صورتحساب هتلها و تسویه حساب حداقل24 ساعت قبل از باز گشت آخرین گروه .

•         نظارت دقیق بر برنامه های بازگشت گروهای ورزشی به کشور .

•         تقسیم بندی گروههای ورزشی


اولین دیدگاه را شما بگذارید

  


طراحی پوسته توسط تیم پارسی بلاگ