سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
.

مقدمه: ما بازاریابی را نوعی فرایند اجتماعی و مدیریتی می دانیم که بدان وسیله افراد و گروه ها می توانند از طریق تولید،ایجاد و مبادله محصولات و ارزش با دیگران نیازها و خواسته های خود را برآورده می سازند. باید بین بازاریابی ورزشی و بازار یابی از طریق ورزش تمایز  قائل شد. بازاریابی ورزشی، هنگامی روی می دهد که سازمانی ورزشی درصدد ترویج محصولات و خدماتش باشد، مثل یک باشگاه که برای فروش بلیط مسابقه مربوط به تیمش در روزنامه آکهی می دهد. اما بازاریابی از طریق ورزش، زمانی است که سازمانی غیر ورزشی، درصدد بهره گیری از ورزش، بعنوان ابزار فروش محصولاتش باشد، مثل یک شرکت تولید کننده نوشابه که نام تجاری محصولاتش را طی یک رویداد ورزشی تبلیغ می کند. ورزش بعنوان صنعت امروزه مفهومی آشنا در کشورهای پیشرفته صنعتی بشمار می رود. رابرت میرز مدیر شرکت ریبوک می گوید: ما چندین سال ایت به این باور رسیده ایم که امروزه بازار در اختیار انواع ورزش ها، مد و موسیقی است. در آمریکا صنعت ورزش یازدهمین گروه صنعتی بزرگ را تشکیل می دهد و مردم سالانه 213 تا 350 بیلیون دلار صرف خرید کالاها و خدمات ورزشی می کنند. رشد صنعت ورزش با شاخص هایی چون تعداد شرکت کنندگان، پوشش رسانه ای، میزان اشتغال، بازارهای بین المللی و ... اندازه گیری می شود.

عناصر بازاریابی:
ترکیب بازاریابی به معنی مجموعه ای از اجزاء با مقوله های مهم در ارزیابی تصمیم گیری های مربوط به بازاریابی یک سازمان است. به عبارتی دیگر آنچه که باید برای ارزیابی انجام دهیم برمبنای ترکیب بازاریابی است.
این اجزاء موثر بصورت 4P معرفی می شوند که عبارتند از:
1.    محصول یا خدماتی که نیاز مصرف کننده را برآورده می سازد.
2.    قیمت یا بهایی که مشتری باید برای دریافت محصول یا خدمت بپردازد.
3.    مکان کانالهای توزیعی است که محصول را برای مشتری قابل حصول می نماید.
4.    ترویج (پیشبرد فروش) مشتمل بر روشهای تبلیغی و فناوری های رسانه ای برای ترغیب و تشویق مشبری برای خرید محصول یا خدمات است.
محصول:
منظور از محصول ورزش، کالا، خدمات یا ترکیبی از هردو است که برای ارائه مزیت به تماشاگر ورزشی، ورزشکار، حامی مالی یا اسپانسر، طراحی می شود.
بازاریابی ورزشی منحصر به فرد است زیرا مشتریان آن مثل خریداران سایر فرآورده های نیستند. فراهم کنندگان رویداد ها محصولات و خدمات ورزشی به علت سرشت آزاد فعالیت ها ، ناپایداری رویداد ها و ابهام درنتایج نمی توانند برجستگی کار را پیش بینی کنند.
لذا در یک جمع بندی کلی می توان گفت که محصول در ورزش متفاوت از دیگر حوزه ها است و اهم دلائل این مسئله عبارتند از:
1.    غیر ملوس بودن نتیجه
2.    زودگذر بودن
3.    عدم ثبات و پایداری
4.    حواشی شدید احساسی
5.    مشتریان متخصص
6.    کنترل اندک بازاریاب بر محصول
7.    جذابیت عمومی
8.    وحدت اجتماعی
9.    هم محصول مصرفی است و هم صنعتی( یعنی هم توسط سازمان ها و هم توسط مصرف کنندگان عادی استفاده می شود).
در این طبقه از فعالیت های بازاریابی ابتدا باید محصولات و خدمات قابل عرضه و فروش را شناسایی و دسته بندی کرد. محصولات و خدمات در فدراسیون های ورزشی ایران بر اساس جزوه ای مدون بدین شکل طبقه بندی و معرفی شده است:
1.    مسابقات
2.    آموزش
3.    امور فرهنگی
4.    امور توسعه و تجهیز نگهداری
5.    امور پژوهشی و تحقیقاتی
6.    اردو های تیم ملی
7.    بازیکنان  نخبه
8.    امور اداری و مالی و ...
قیمت:
به عبارت بسیار ساده قیمت مقدار پولی است که برای کالا یا خدمت پرداخت می شود. در تعریفی جامع تر قیمت میزان فایده ای است که مصرف کنندگان برای مزایای حاصل از داشتن یا استفاده از کالا یا خدمت پرداخت می کنند.
قیمت کالا تنها رکن ترکیب عناصر بازاریابی که موجب درآمد است. سایر ارکان ترکیب عناصر بازاریابی همه هزینه زا هستند علاوه بر این رقابت بر سر قیمت کالا و قیمت گذاری با اهمیت ترین مسئله ای است که مدیران بازاریابی با آن روبرو هستند.
در ورزش منظور بها یا ارزشی است که مشتری باید هنگام بهره گیری از محصولات یا خدمات ورزشی بپدازد.حقوق پرداختی به ستارگان فوتبال، زمان و انرژی داوطلبی که داوطلبانه در رویداد ورزشی شرکت می کند تا از هیجان ملاقات قهرمانان زبده و یا تماشای رایگان مسابقه بهرهمند گردد یا حق عضویتی که یک فرد به مرکز آمادگی جسمانی و تناسب وزن می پردازد و یا مبلغی که برای کالاهای ورزشی پرداخت می شود مثال های روشنی از قیمت در بازار یابی ورزشی است.
عواملی که باید هنگام قیمت باید مد نظر داشت:
تصمیمات یک شرکت برای قیمت گذاری تحت تاثیر مجموعه ای از عوامل مربوط به خود شرکت (داخلی) و عوامل محیطی (خارجی) قرار می گیرند. عوامل محیط داخلی شرکت شامل : اهداف بازاریابی شرکت خط مشی ترکیب عناصر بازاریابی هزینه ها و سازمان قیمت گذاری شرکت است. ماهیت بازار تقاضا شرایط رقابتی اوضاع و احوال اقتصادی شرایط واسطه ها و واکنش دولت نیز از جمله عوامل محیطی به شمار می روند.
محیط:
ماهیت کانال های توزیع کالا:
اکثر تولید کنندگان برای رساندن تولیدی خود به دست مصرف کنندگان از واسطه های توزیع استفاده می کنند. یک کانال توزیع مجموعه ای از موسسات وابسته  به یکدیگر است موسساتی که مسئولیت تحویل کالا یا خدمات به دست مصرف کننده یا استفاده کننده صنعتی بر عهده ایشان واگذار شده است.
چرا از واسطه  ها استفاده می شود؟
انجام این کار مزایای چندیبرای تولید کنندگان در بر دارد این مزایا به قرار زیرند:
1.    بسیاری از تولید کنندگان توانایی مالی لازم برای بازاریابی مستقیم را ندارند.
2.    حتی اگر بعضی از تولید کنندگان امکانات مالی لازم برای داشتن کانال های توزیع مستقل را نیز داشته باشند در صورتی که این امکانات  مالی در حرفه اصلی خود سرمایه گذاری کنند احتمال دارد بازده سرمایه گذاری بیشتری عاید ایشان شود.
3.    استفاده از واسطه ها به میزان قابل توجهی از حجم کار می کاهد و این خود بهره وری در امر رساندن  کالا به  بازارهای هدف را افزایش می دهد.
ترویج:
بازاریابی نوین مستلزم اقداماتی بیش از تولید و عرضه یک محصول مناسب ، قیمت گذاری و عرضه آن می شود. شرکت ها باید باگروههای ذینفع کنونی و بالقوه و نیز با عموم مردم ارتباط برقرار کنند.
ابزار های ترویج:
شامل تبلیغ، ترویج فروش، روابط عمومی، فروش شخصی و بازاریابی مستقیم می باشد.
مثال:
"جام اوپن بین المللی زیر پوشش پی اس ای": پی اس ای مخفف اتحادیه حرفه ای های اسکواش و زیر مجموعه فدراسیون جهانی  اسکواش است و مسابقات حرفه ای اسکواش را زیر پوشش می گیرد. از ضوابط این اتحادیه برای زیر پوشش گرفتن مسابقات حداقل جایزه نقدی سه هزار دلاری و وجود سالن ها و امکانات استاندارد برای برگزاری مسابقات می باشد. برای متقاضیان  برگزاری این نوع مسابقه 30 تا 35 میلیون تومان قیمت گذاری شده است مشتریان در این حالت دو دسته اصلی هستند:
1.    تولید کنندگان محصولات وخدمات غیر ورزشی که علاقه مند به بازار یابی از طریق ورزش باشند.
2.    بازاریابان  ورزشی (بنگاه ها یا موسسات بازاریابی و تبلیغات ) که بدنبال خرید این رویداد ها یا مشارکت در یافتن مشتری و مشارکت در درصد سود هستند.
در بررسی بعمل آمده روشن شد که این قیمت بر اساس هزینه های لازم برای برگزاری و میزبانی مسابقات و درآمد زائی فدراسیون ارائه شده است اقدام ترفیعی برای شناساندن ویژگی های این محصول متناسب با قیمت تعیین شده،در گام اول مشخص کردن مزایای بهره برداری مشتری از محصول ارائه شده است.در مورد یاد شده ویژگی های تبلیغاتی برای مشتریان بدین شرح است:
1.    پخش مستقیم تلوزیونی برای حداقل دیدارهای رده بندی و فینال
2.    پخش اخبار رادیویی وتلوزیونی از زمان تصویب برگزاری مسابقه تا انتهای مسابقات
3.    پخش گزارش های خبری و تولیدی در طول برگزاری مسابقات و بعد از آن
4.    گزارش های خبری و تفسیری مطبوعاتی از زمان تصویب تا بعد از مسابقات
5.    موارد قبل به نام حامی مالی از طریق رسانه ها و ثبت لوگو و آرم در مناطق مجاز سالن اعلام خواهد شد
6.    چاپ پوستر مسابقات با آرم و لوگوی حامی مالی به دو زبان فارسی و انگلیسی و پخش در سطح کشور و فدراسیون ها و کنفدراسیون جهانی
7.    انعکاس لحظه به لحظه نتایج از سایت پارس اسکواش (سایت اختصاصی فدراسیون اسکواش) با اشاره به نام حامی مالی
8.    انعکاس در سایت های فدراسیون جهانی و قاره ای و بویژه کشور هایی که در مسابقات نماینده دارند
9.    انعکاس در خبرنامه فدراسیون اسکواش  با شرح کامل معرفی حامی مالی
10.    اهداء جوایز توسط نمایندگان حامی مالی
11.    معرفی حامی مالی در مراسم افتتاحیه و احتتامیه مسابقات
12.    ارائه گواهی نامه سرمایه گذاری در ورزش اسکواش به حامی مالی به منظور امکان استفاده در مراجع ذیربط و استفاده از تسهیلات قانونی برای سرمایه گذاران در ورزش
13.    تهیه سی دی مسابقات و ارائه به میهمانان خارجی شرکت کننده همراه  با معرفی حامی مالی
14.    پخش بخش هایی از مسابقه در برنامه های تولیدی تلوزیون
پس از این مرحله از ترفیع ،تبلیغ،روابط عمومی ، فروش شخصی و ترفیعات فروش می تواند در جذب مشتری و بالا رفتن سطح تفاضا موثر باشد ارائه جزوات مربوط به بازاریابی (شامل معرفی محصولات قیمت و ویژگی های حاصل از خرید) از طرف فدراسیون اسکواش به تعدادی از بنگاه ها ی بازاریابی و موسسات تبلیغاتی و برخی تولید کنندگان بخشی از اقدامات ترفیعی است هرچند که این مسئله می تواند باشناخت رسانه ها و تبلیغ وسیع تر در آنها و همینطور فعالیت های روابط عمومی از جمله برگزاری مصاحبه های مطبوعاتی و رادیو بلوزیونی وحتی فروش شخصی به شکل ارائه محصول با استفاده از روابط به مشتریان رابطه گرا و ... می تواند توفیقات بازاریابی از طریق ترفیع در این فدراسیون را بیش از پیش نماید.
بازاریابی ورزش:
بازاریابی ورزش منحصر به فرد است زیرا مشتریان آن مثل سایر فرآورده ها نیستند. فراهم کنندگان رویداد های ورزشی به علت سرشت آزاد و فعالیت  ها ناپایداری رویداد ها و نا اطمینانی نتایج نمی توانند برجستگی کار را پیش بینی کنند.
شرکت های ورزشی باید از طریق تلاش های بازاریابی فرآورده خود را تبلیغ کرده و آنها را به خریداران بفروشند با بتوانند در کارشان موفق شوند بازاریابی ورزشی از عناصر گوناگونی تشکیل شده است و اصطلاح بازاریابی ورزشی غالبا به صورت نادست به کار می رود. گرایش مردم بر این است که بازاریابی را به جای شناخت نقش بازاریابی به عنوان رسالت سازمان و بر اساس تجارب خویش تعریف کنند برای نمونه پاره ای از کارگزاران شرکت ها ممکن است بازاریابی ورزشی را به عنوان فروش کالاها و خدمات برای کسب منافع توصیف کنند. بازاریابی ورزشی چنین است: کسب بلیت های سوپر (عالی) برای مشتریان یا پذیرفتن مسئولیت شرکتی در مسابقه های قهرمانی گلف آزاد آمریکا. بازاریابی ورزشی جیزیبیش از تبلیغات و روابط عمومی است. افرادی که خدماتی به ورزشکاران ارائه می دهند ممکن است بازاریابی ورزشی را به عنوان فراهم کردن ترتیباتی برای حضور ورزشکاران در مراسم بزرگ گشایش مرکز خرید در نظرگیرند یا ترتیبی دهند که کارگزاران شرکت با آندره آغاسی یا استفی گراف تنیس بازی کنند. بازاریابی ورزشی چیزی ورای روابط جامعه است پیترز و استوتلار بازاریابی ورزشی را تحت عنوان "فرآیند طراحی و اجرای فعالیت هایی برای تولید (محصول)، قیمت گذاری، ترویج و توزیع فرآورده های ورزشی جهت تامین نیاز ها یا تمایلات مشتریان و نیل به اهداف شرکت" تعریف می کنند. بازاریابی وظیفه ای پیچیده و بازاریابی ورزش از آن هم پیچیده تر است  زیرا ورزش ویژگی های خاصی دارد که باعث منحصر به فرد بودن فرآورده های ورزشی می شود.
بررسی مختصر از کیفیات یگانه ورزش نشان خواهد داد که چگونه ورزش به عنوان فرآورده با سایر کالا ها و خدمات تفاوت دارد. پس باید به گونه خاصی بازاریابی شود.
    اول: ورزش مقوله ای ذهنی و غیر قابل لمس است. از این رو برداشت ها تجارب و تفاسیری که درباره رویداد های ورزشی به عمل می آید از شخصی به شخص دیگر تفاوت دارد. اگر دو نفر در یک میدان در بازی های یکسانی شرکت کنند یکی از آنها ممکن است بازی را در سطح پایین و غیر مهیج توصیف کند و در عین حال فرد دوم ممکن است از راهبرد بازی خوشش بیاید و آن را بازی جالبی برشمارد. برای بازاریاب ورزشی پیش گویی برداشت ها تجارب و تفاسیر تماشاگران در مورد رویداد ورزشی دشوار است.
    دوم: ورزش ناپایدار و غیر قابل پیش گویی است. علت آن آسیب های وارده به بازیکنان وضعیت روحی-عاطفی بازیکنان،گشتاور با حرکت تیم ها و وضعیت هوا است. این عوامل باعث عدم اطمینان در مورد برآمد ورزش ها می شود. بازاریان ورزشی چندان کنترلی بر این عوامل ندارند با این وجود حالت عدم قابلیت پیش بینی آن برای تماشاگران جذابیت زیادی دارد.
    سوم: ورزش از آن جهت کالایی فاسد است که رویداد زنده ورزشی مد نظر تماشاگران است و به تماشای آن علاقه دارند. تعدادی از مردم به تماشای بازی فوتبال یا بازی هاکی میدانی علاقه دارند. درنتیجه بازاریابان باید به پیش فروش بلیت ها تمرکز کنند. در صورتی که عملکرد تیم ضعیف یا مطابق انتظارات نباشد ممکن است میزان دریافتی ورودی کاهش یابد.
    چهارم: ورزش با هیجان ارتباط دارد. پاره ای از تماشاگران از  دیدگاه عاطفی به بازی تیم های خودشان دلبستگی پیدا می کنند که به آنها طرفدار یا همواره متعصب گفته می شود.     پاره ای دیگر از تماشاگران ممکن است فرآورده های دارای مهر یا برچسب را خریداری کنند یا به عنوان طرفداری از تیم ورزشی مورد علاقه لباس های متحد الشکل ویژه آن تیم را بر تن کنند.

صنعت ورزش در جهان:
در حال حاضر در کشورهای پیشرفته ورزش و تفریحات سالم به عنوان یک صنعت بسیار مهم عاملی موثر در رشد و توسعه اقتصاد ملی به شمار می رود.این صنعت ریشه های خود را به سرعت در تمام گستره دنیا دوانده و باور نموده تا میلیاردها انسان از آن به طریقی بهره مند گردند.در حال حاضر ورزش چه از بعد عملی و چه از بعد نظری در تولید و مصرف کالاها و خدمات ورزشی و توسعه اقتصادی جوامع مختلف نقش اساسی داشته است.
ضرورت جهانی شدن ورزش که از دهه 1980 آغاز شد موجب تقییر نقش ورزش جامعه گردید و فرصت های درآمد زایی بسیاری را برای افراد موسسات  و رسانه های مختلف ایجاد نمود.
اجزای صنعت و ورزش: الفی میک اجزای صنعت و ورزش آمریکا را به سه بخش ورزش های تفریحی محصولات ورزشی و سازمان های حمایت کننده ورزش تقسیم می کند. 
اجزای صنعت ورزش آمریکا

اجزای صنعت ورزش در کره جنوبی کالا ها خدمات و تسهیلات ورزشی است. بخش خدماتی مطابق  جدول به سه قسمت جداگانه: بازاریابی، مرحله بندی و اطلاعات  ورزشی تقسیم می شوند.

بازاریابی ورزشی    مرحله بندی    موسسات اطلاعات ورزشی
رویداد های ورزشی     لیگ آماتوری یا حرفه ای     انتشارات ورزشی
آژانس های بازاریابی ورزشی    تیم ورزشی     رادیو و تلوزیون
آژانس های ورزشکاران     حفظ آمادگی استادیوم ها    اینترنت
تولید و بازاریابی منابع انسانی    تجارت مجوز های ورزشی    موسسات  مشخص ورزشی
اجزای بخش خدمات صنعت ورزش کره
تبلیغات و بازاریابی ورزشی:
یکی از مهمترین عواملی که موجب پیوند رویدادهای ورزشی و اقتصاد شده است تبلیغ به معنای القای فکر و یا ایده ای است که به منظور توسعه و گسترش آن در فرد یا گروه صورت می گیرد.تبلیغ یک کالا یا یک خدمت در عرصه اقتصاد بویژه در بازاریابی و فروش به عنوان روشی برای مشخصات کالا یا خدمتی معین می باشد،به گونه ای که در سایه آن نگرش مشتری برای خرید و یا بدست آوردن آن بیشتر از قبل باشد.آژانس رویداهای ورزشی و بازاریابی TEAMدر اصل بنا بر هدف ایجاد مثلث قدرت سه حوزه ورزش،تلویزیون و حامیان ورزشی شکل گرفته که وظیفه اصلی آ« ایجاد علاقه مندی به رشته های ورزشی و تمرکز آن بر روی مسایل تجاری است که منجر به طراحی استراتژی های جدید اقتصادی می شود و گاه حامیان مالی در قالب شرکت های معتبر  با مشارکت در سرمایه گذاری برگزاری مسابقات ورزشی در تلاشند تا رتبه ی تجاری خود را در برابر رقبا ارتقاء بخشند.
جذابیت رویداد های ورزشی بویژه بصورت حرفه ای در قالب فوتبال بسکتبال NBA حتی ورزش های دانشگاهی سبب گردیده است که حامیان مالی از آنها بعنوان اهداف تبلیغاتی برای بازاریابی و فروش محصولات تولیدی خویش استفاده کنند. هم اکنون در سراسر جهان تبلیغات نقش اساسی در توفیق یا عدم توفیق در نیل به اهداف معرفی می گردد. وقتی صحبت از تبلیغات است شامل: تلوزیون و رسانه های گروهی، مطبوعات، حامیان مالی، فروش بلیت، مجوز ها، چاپ تمبر و یادبود ها و حتی سکه و فروش یادگاری های مسابقات، تجهیزات و لباس های ورزشی می گردد. در بررسی منابع درآمد زایی  المپیک ها از نظر عوامل تبلیغاتی مشخص گردیده است که اول حق پخش تلوزیونی سپس حامیان مالی و بعد عوامل دیگر فروش بلیت دادن مجوز ها سکه و تمبر و سایر موارد می باشد که در بررسی موردی این عوامل از سال 1996 المپیک آتلانتا تا سال 2000 فقط در حق پخش تلویزیونی از 33 درصد تا 50 در صد درآمد حاصل از بازی ها را به خود اختصاص می دادند.
شرح    درصد (1996)    درصد (2000)
حق پخش تلویزیونی    33    50
حامیان مالی    26    36
فروش بلیت    25    11
مجوز ها    5    2
سکه، تمبر و دیگر موارد    11    1
منابع درآمد المپیک
توریسم ورزشی (Sport Tourism)
صنعت توریسم و گردشگری موجب بروز پدیده ای در جهان گردیده است که بسیاری از کشور ها از آن به عنوان طریقی برای اشاعه و ترویج فرهنگ هنر و صنعت خود استفاده می کنند. هدف اصلی از توریسم و صنعت گردشگری در وهله اول جذب مردم از اقصی نقاط دنیا به محلی خاص به خاطر جاذبه های خاص، ورود ارز و سرمایه  گذاری های خارجی در کشور معرفی فرهنگ و فولکور کشور به خارجیان و حتی ایجاد مشاغل می باشد. مناطق خوش آب و هوا ، برگزاری نمایشگاه های بین المللی ، ایجاد اردوگاه  ها ، جزایر ساحلی ، المپیاد ها و مسابقات ورزشی و از این قبیل نمونه هایی از شرایط ایجاد توریسم هستند. به عنوان مثال مسئولین برگزاری المپیک آتن دوره ی بیست و هشتم در سال 2004 میلادی اعلام داشتند که برگزاری المپیک 16 درصد صنعت توریسم در یونان را نسبت به سال های قبل از برگزاری افزایش داده  است. در سال 2000 میلادی بیش از  700 میلیون نفر در سراسر جهان به کشور های دیگر مسافرت  نموده اند که زمینه ی ایجاد درآمدی شامل بر 476 میلیارد دلار برای صنعت گردشگری شده است. این صنعت 12 درصد تولید ناخالص جهان را به خود اختصاص می دهد. مطمئنا کسب میزبانی یک رویداد بزرگ ورزشی بویژه جهانی سوای کسب اعتبار و یافتن هویت جهانی زمینه های توسعه ی شهر ها ،  احداث اماکن ورزشی جاده ها ، هتل ها و نهایتا ایجاد ارتباطات بین المللی و توسعه ی اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی می گردد. به عنوان مثال اوریل برانت (1993) اعلام کرد برای المپیک بارسلونا فقط 40641 هتل آماده گردید.
بر اساس یافته های تحقیقات توریسم ورزشی در کشور های صنعتی بین 1 تا  2 درصد تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص می دهد و بر اساس اعلامیه سازمان جهانگردی جهان (WTO) رشد گردشگران جهانی که به صورت 3/4 صد در سال می باشد. اگر این درصد رشد برای سال 2020 محاسبه  گردد حاصل آن به 2 تریلیون دلار خواهد رسید. با این درصد اعلامی  از سوی همین سازمان رشد توریسم ورزشی 10 در صد ریال اعلام گردیده است که سریعترین میزان رشد در بین بخش های گردشگری می باشد. المپیک یونیورسیاد دانشجویی در ازمیر ترکیه بر اساس آخرین اطلاعات ذکر شده حدود 2/5 میلیارد دلار درآمد ارزی ناشی از گردشگری ورزشی داشتند که بر اقتصاد این کشور تاثیر بسزایی داشته است.
آنچه مسلم است میزبانی های ورزشی بزرگ فقط در حد 5 درصد به کشور های در حال توسعه واگذار می گردد. لذا ما نیز باید در پی ایجاد اماکن ورزشی بزرگ برای میزبانی های جهانی بزرگ مثل المپیک دانشجویی مجوز بگیریم تا درآمد های ناشی از توریسم ورزشی و تسهیلات مربوطه به کشور و دانشگاه های ما ، رونق ناشی از توسعه ی صنعت توریسم ورزشی داده و موفقیت های شغلی برای اشتغال جوانان نیز فراهم گردد.


نظر()

  

منابع درامدی رقابتهای ورزشی

محققان در تحقیقی ، برای یافتن راهکارهایی برای خروج تدریجی و هر چه بیشتر وابستگی های رشته های ورزشی ، استفاده از وجود

واقفان ، احداث اماکن ورزشی جدید و شناسایی عوامل بازاریابی به کار گرفته شده توسط متولیان ورزش کشور به بررسی نقش اهمیت

عواملی چون تبلیغات ، حامیان مالی ، رسانه های گروهی و گردشگری ورزشی از نظر مدیران و دست اندرکاران ورزشی کشور به ترویج و

توسعه رشته های ورزشی در بعد همگانی و قهرمانی پرداخته اند.

-1 تبلیغات: یکی از عوامل موثر در توسعه یا عدم توسعه ی پدیده های اجتماعی است و با توجه به اینکه تربیت بدنی و رویدادهای

ورزشی نیز به عنوان یک پدیده اجتماعی مطرح اند در پژوهش انجام شده متغیر تبلیغات ورزشی از طریق شاخصهای زیر اندازه

گیری شدند.

الف: پوسترهای تبلیغاتی موجود در سطح شهرها ، همچنین برگزاری جشنواره ها یا همایشهای علمی- ورزشی.

ب: برنامه های تبلیغاتی ارائه شده از طریق رسانه های گروهی در خصوص ورزش .

ج: تبلیغات در حین برگزاری رویدادهای ورزشی همچون تبلیغات دور میدان ، روی لباس ورزشکاران ، چاپ تمبر، ضرب سکه و

یادمانها.

-2 حامیان مالی: بدون تردید فرایند توسعه و ترویج رشته های ورزشی به صورت همگانی و نیز قهرمانی نیازمند سرمایه

گذاری و برخورداری از منابع مالی به غیر از اعتبارهای دولتی تخصیص یافته از سوی سازمان تربیت بدنی کشور ایران است .

برای این منظور حامیان مالی نقش کلیدی دارند و یکی از عوامل بسیار موثر از دیدگاه تمام کارشناسان اهل فن در سراسر جهان

10

است و پیدا کردن راهکارهای یافتن حامیان مالی و جذب انها برای سرمایه گذاری در دستگاه ورزشی کشور یکی از اهداف اصلی

پژوهش انجام شده می باشد که از طریق شاخصهای زیر اندازه گیری شده است .

الف: پشتیبانهای مالی که برای برگزاری رویدادهای ورزشی سرمایه گذاری می کنند.

ب: پشتیبانهای مالی که برای توسعه اماکن ورزشی سرمایه گذاری می کنند

ج: آن دسته از پشتیبانی های مالی که به صورت تجاری روی بازیکنان و تیم های ورزشی سرمایه گذاری می کنند.

-3 رسانه های گروهی: که به عنوان پل ارتباطی جامعه ایفای نقش می کنند . توسعه و ترویج رشته های ورزشی در سراسر

کشور نیازمند همکاری همه جانبه ی رسانه های گروهی شامل رادیو، تلویزیون، مطبوعات و آگهی های تبلیغاتی است . این

متغیر با استفاده از شاخصهای زیر مورد سنجش قرار گرفت:

الف: پخش اگهی های ورزشی در حین پخش برنامه های پرطرفدار از طریق صدا و سیما

ب: استفاده از مطبوعات و به ویژه مطبوعات ورزشی

ج: پخش مستقیم مسابقات و رویدادهای ورزشی

-4 گردشگری ورزشی: امروزه گردشگری به عنوان یک صنعت در جهان مورد توجه دست اندرکاران نظامهای اجتماعی

است تا بتواند علاوه بر معرفی یک جامعه به جهانیان ، زمینه ای برای تبادلات فرهنگی، اشاعه فرهنگ ملی و حتی ایجاد

فرصتهای شغلی باشد. متغیر مورد نظر به وسیله شاخصهای زیر مورد سنجش قرار گرفت:

الف: معرفی و تبلیغ مکانهای موجود برای برنامه های گردشگری ورزشی

ب: ایجاد مکانهای جدید برای اجرای برنامه های گردشگری ورزشی

ج: تبلیغ و توسعه جاذبه های موجود در رشته های ورزشی برای جلب گردشگران ورزشی

نتایج نشان داد که بین تبلیغات ، حمایت مالی و حمایت رسانه های گروهی با میزان توسعه و ترویج رشته های ورزشی در بعد

قهرمانی و همگانی در ایران رابطه معنی داری وجود دارد . در حالی که بین استفاده از گردشگری ورزشی و توسعه و ترویج رشته

( های ورزشی در ایران در هر سه مورد به کار برده شده در تحقیق ، رابطه معنی داری مشاهده نشد.( 9

بحث و نتیجه گیری

به بازاریابی به عنوان یک فرایند و یک دیدگاه علمی که در سرتاسر سازمان کاربرد دارد ، نگریسته می شود و تنها به عنوان یک

مفهوم زیرکانه و یا ارائه پاره ای از اطلاعات بارز یک محصول نهایی و کامل تلقی نمی شود .در مورد ورزش توجه به بازاریابی ،

اندیشه حمایت از محصول نهایی و مشتری از اهمیت برخوردار است . دوره بازاریابی شامل یک سازمان می شود ، خواه تجاری

باشد خواه نباشد. دقیقا شناسایی انچه که تلاش می کند به انجام برساندو شناسایی کسی که انرا به گونه ای موثر و کارامد انجام

می دهد.

با توجه به یافته های این بررسی و در جهت بهبود وضعیت فعلی و توسعه و پیشرفت هر چه بهتر بازاریابی ورزشی در ایران

پیشنهادات زیر ارائه می گردد:

11

-1 فراهم آوردن زمینه های مناسب جهت حضور بازیکنان و مربیان نامی و مشهور در هر نوع رشته ورزشی

-2 تعیین نرخ های متفاوت بلیط بر اساس عواملی نظیر: جمعیت، محل مسابقات، نوع شغل هواداران،موقعیتهای قبلی تیم

ها، سطح کیفی مسابقات،نوع و جایگاه صندلی و روز مسابقات.

-3 ایجاد و پیاده سازی سیستمهای اندازه گیری و پایش رضایت مشتری به عنوان مهم ترین شاخص در امر بهبود عملکرد

( از نیازهای اساسی سازمانهای امروزی به شمار می رود.( 10

-4 با توجه به نقش اخلاق و ارزشهای اخلاقی در جامعه و ارزشمندی تندرستی به عنوان یک عامل مهم در ارتقای سطح

پتانسیل های اجرایی، بیشترین نقش را برای تبلیغات با هدف ایجاد انگیزه های درونی و تقویت مثبت برای ارضای نیاز

توفیق طلبی ایجاد کرده است که منجر به ایجاد ارتباط با فرایند توسعه و ترویج رشته های ورزشی در کشور گردیده

است

-5 اگر حامیان در زمینه سازی ورزش به صورت احداث اماکن ورزشی عمومی سرمایه گذاری کنند به رضایتمندی عمومی

و در نتیجه افزایش امکان شرکت در فعالیتهای ورزش همگانی منجر خواهد شد.

-6 گردشگری ورزشی که بر اساس نتایج بررسیها و مطالعات جهانی ، یکی از منابع پر درامد از نظر اقتصادی و یکی از

رسانه های نیرومند ملی برای تبلیغات بین المللی از نظر فرهنگی و سیاسی است. در کشور ما نیز می تواند بستر رشد

اقتصادی و فرهنگی را فراهم سازد.

-7 در مورد ورزش زنان باید در سطح جامعه فرهنگ سازی قوی و موثری شده تا از مشکلات سر راه ورزش زنان کاسته

شود و جایگاه واقعی خود را د رجامعه پیدا کند.

نویسندگان

سمیه رهبری معصومه شکرالهی

محبوبه طاهری

12

منابع و ماخذ:

1-وات ،دیوید.( 1381 ) مدیریت و امور اجرایی در ورزش ،نورعلی خواجه وند-ارسلان ایرجی راد. کوثر

-2 دکتر حسن زاده،مهرداد، ( 1384 ) بازاریابی ورزشی ،پرسمان.

-3 محمد کاظمی،رضا-تندنویس،فریدون-خبیری،محمد-مشرف جوادی،بتول-( 1387 ) بررسی عنصر محصول از آمیخته بازاریابی در

لیگ حرفه ای فوتبال -نشریه علوم حرکتی و ورزش.

-4 جعفری ، راشین ،( 1386 ) اسیب شناسی فعالیتهای بازاریابی و صادراتدر شرکتهای مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان،پایان

.64- نامه،صفحه 63

... -5 کاتلر، فیلیپ ،( 1379 ) مدیریت بازار،رضایی نزاد،عبدالرضا،چاپ اول،ص 263

-6 حسینی ، سید امیر ، ( 1386 )راهنمای بازاریابی ورزشی.بامداد کتاب.

-7 یوسفی ، بهرام طاهری حمید رضا-شجاعی ، وحید.( 1386 ) بررسی وضعیت بازاریابی ورزشی از طریق اینترنت در ایران با تاکید بر

4 ، فصل نامه پژوهش در ورزش. p عناصر

-8 شکرریز فاطمه ،( 1383 ) بررسی تاثیر عوامل زیر ساختی فنی و کاربران، پایان نامه کارشناسی ارشد.

-9 قیامی راد،امیر -محرم زاده مهرداد.( 1381 ) بررسی راهکارهای بازاریابی برای ترویج و توسعه رشتههای ورزشی درایران.نشریه

حرکت.

-10 رستمی، گوهر-کوزه چیان ،حمیدرضا -احسانی محمد،هاشم. ( 1388 ) بررسی و مقایسه رضایتمندی مشتریان باشگاههای ورزشی

خصوصی و دولتی مردان شهر تهران. نشریه حرکت .

13

Sports Marketing in New time

Abstract

Marketers today are faced with difficult challenges, how in today"s competitive environment and market cloud

segmentation was very innovative to today"s action. Consumption-oriented economy, which markets the

products are saturated as the economy continues to exist alongside their customers, which continues every day

more and more commercial advertising messages in the traditional markets and acquire immunity, although the

main features of marketing including Market segmentation and diversity marks their future markets is seen as a

prelude to his fall is marketing.

In this study, which used a library and review books and papers in this area is designed to make our goal clear

marketing concept, importance, dimensions, processes, marketing mix and the newest philosophy, design

programs, athletic revenue sources, marketing, and sports women Role of Internet marketing.

Everyone involved should exercise as part of its sports marketing efforts and see creating significant sporting

attractions have. Greatest job in the field of marketing is that anyone who has had a role in the marketing area

and convince those in the sport for real success and marketing efforts will bring together.

Keywords: sports marketing, customer (athlete), sponsors


اولین دیدگاه را شما بگذارید

  

-1 عوامل اجتماعی- فرهنگی :که شامل زبان ، نظام ارزشی ، اداب و رسوم و دیگر نکاتی که مربوط به مجموعه الگوهای پنداری،

رفتاری و گفتاری مردم یک جامعه است بر فعالیتهای بازاریابی ورزشی اثر می گذارد.

-2 عوامل سیاسی،قانونی و اقتصادی: که مربوط به سیاستهای دولت، قوانین و مقررات و مصوبات است و در برنامه ریزیهای

ورزشی بسیار نقش دارد . این عوامل همه فعالیتهای بازاریابان ورزشی را تحت تاثیر قرار می دهد.

-3 عوامل تکنولوژیک: که نقش بسزایی در ورزش دارندو هر روز با ظهور پدیده ای نو ، فرصتها و تهدیداتی ایجاد می شود که برای

برخی بازاریابان، بازار بیشتری به وجود می اید و برای گروهی درحکم یک مانع و تهدید است.

4- عوامل رقابتی: بازاریاب ورزشی حرفه ای ، کسی است که دائما رقبا و حرکات انها را زیر نظر دارد. شناخت قوتها و ضعف های

رقیب و استراتژیهای انان باعث می گردد تا سازمانهای ورزشی بتوانند اگاهانه تر و برای مقابله با رقبای ورزشی در صحنه حضور

یابند.

جدیدترین فلسفه بازاریا بی

تمرکز بر نیازهای مشتریان و مخاطبان ورزشی، عامل اصلی گرایش بازاریابی ورزشی است. امروزه بسیاری از فدراسیونها و سازمانهای

ورزشی بین المللی ، مفاهیم جدید بازاریابی ورزشی را پذیرفته اند و طبق آن عمل می کنند .

انها متوجه شده اند که تمرکز بر نیازهای مشتریان ورزشی به معنی توجه به کیفیت ورزش و رقابتها و محصولات ورزشی و ارائه خدمات به

مشتریان است. در نتیجه این موضوعات از جدیدترین مفاهیم بازاریابی ورزشی است و هر سازمان ورزشی که مشتری گرا باشد باید با این

مفاهیم اشنا شود .

کیفیت ورزشی و خدمت ورزشی در بازاریابی ورزش، نقش مهمی دارد. این بحث در مفهوم جدید بر خدمات یا محصولات ورزشی ایجاد

شده متمرکز است در حالیکه ارائه خدمات به مشتریان ورزشی شامل تمام فعالیتهایی است که سازمانهای ورزشی برای افزودن ارزش به

کیفیت ورزشی خود انجام می دهند. در این نگرش بازاریابان ورزشی ، مقررات داوری مناسب، عملکرد مناسب و قیمت مناسب را در مورد

هر محصول در نظر می گیرند.مشتریان ورزشی به بازاریابان کمک می کنند تا مناسب بودن ورزش را شناسایی کنند.

نقش بخش بازاریا بی در کیفیت ورزش

بازاریابان ورزشی از روشهای مختلف می توانند سازمانها و فدراسیونهای ورزشی را یاری دهند ، مانند کمک کردن به دست اندرکاران

ورزشی برای درک نیازهای مشتریان ورزشی ، ایجاد استانداردهای کیفیت و برقراری ارتباطات موثر و مفید بازاریابی ورزشی .

برنامه ریزی استراتژیک بازاریا بی ورزشی

برنامه ریزی استراتژیک یک از عوامل موفقیت سازمانهای ورزشی است که با تمرکز روی نیازهای مشتریان و بازار ، عامل جلب رضایت

مشتریان ورزشی می شود و همین عامل موفقیت سازمانهای ورزشی را سبب می شود .

مدیرا ن بازاریابی ورزشی اگر بخواهند که سازمانهای متبوعشان در سالهایی که پیش رو دارند رسسالت خود را محقق سازند و مخاطبان

ورزش یخود ار راضی نمایند باید استراتژیست های کار ساز باشند .

تعریف برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی ورزشی

برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی ورزشی یک فرایند مدیریت ورزش است که ایجاد و حفظ تعادل منطقی بین اهداف ، منابع و موقعیتهای

متغیر و متزلزل بازار محصولات و خدمات ورزشی را به عهده دارد و هدف آن ایجاد و تغییر در محصولات و خدمات ورزش یبه منظور

دستیابی به موفقیت ورزشی و رضایت مشتریان است.

برنامه ریزی استراتژیک دارای سه رکن اساسی است که رکن اول تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری های گذشته و آتی ، در این مرحله

سازمان ورزشی باید تصمیم بگیرد که کدامیک از سرمایه گذاریهای گذشته خودرا تقویت کند یا به همان شکل نگه دارد و از کدامین صرف

نظر کند.

رکن دوم :تخمین سود بالقوه آتی سازمان ورزشی .

رکن سوم: تهیه استراتژی .

طراحی برنامه بازاریا بی ورزش در 10 مرحله صورت می گیرد:

-1 مشخص نمودن اهداف بازاریابی ورزشی .

-2 آنالیز محصول ورزشی .

-3 برنامه ریزی و یقین شرایط بازار .

-4 جایگاه سازی در بین مرد.م

-5 انتخاب بازیکنان – آنالیز مصرف کنندگان نهایی .

-6 بسته بندی محصولات ورزشی.

-7 قیمت گذاری محصولات ورزشی .

-8 ارائه یا معرفی یک محصول به بازار .

-9 انتخاب توزیع یک محصول ورزشی .

-10 آتیه سازی مناسب جهت یک طرح بازاریابی ورزشی.

رفتار مصرف کنندگان ورزشی

بازاریابی موفق ورزشی با درک چرایی و چگونگی رفتار مصرف کنندگان و مخاطبین ورزشی آغاز می شود . رفتار مصرف کننده ورزشی

شامل فرایندهای روانی و اجتماعی گوناگون است که قبل و بعد از فعالیتهای مربوط به خرید و مصرف وجود دارد.

رفتار مخاطبین ورزشی رفتار موثری است مه مخاطب در جستجو برای خرید و مصرف محصولات و خدمات ورزشی برای ارضای نیازهایش

از خود نشان می دهد . این رفتار، رشته پویایی است و نکته کلیدی موفقیت استراتژی بازاریابی هم از جنبه محلی هم از جنبه جهانی برای

تولید کنندگان محصولات و خدمات ورزشی درک رفتار مخاطبین ورزشی و چگونگی تصمیم گیری خریداران ورزشی است.

8

تصمیمات خرید ورزشی با عقاید و تصورات و اهداف شخصی مخاطب ورزشی همراه است و بستگی به باورهای جاری دارد. خرید یک

محصول ورزشی یا بلیط یک رقابت ورزشی دلیل بر وجود عقایدی است که از احساسات و حالات فرد بوسیله عمل خرید ورزشی نشات می

گیرد.

درک بسیاری از تئوریهای مصرف ورزشی به منظور دریافت کامل ارتباط با درخواست کننده در استراتژی بازاریابی ورزشی و طراحی مهم

است و بازاریابان در موقعیتی قرار دارند که هر یک برای دستیابی به مرحله و مقامی بالاتر می جنگند

یک بازاریاب ورزشی باید بداند چرا مردم این رفتار را انجام می دهند و شناخت دین، باورها و طرز تلقی های مردم ، زمینه این درک را

فراهم می سازد. پس دین اثر بسیار زیادی بر ورزش و فعالیتهای بازاریابی دارد . دین نگرشها و ارزشهایی را در مردم ایجاد می کند که

روی الگوی مصرف آنها اثر می گذارد و لازم است که یک بازاریاب به آنها توجه نماید .

بازاریابی مبتنی بر رابطه با مشتری ( مصرف کنندگان ورزشی )

رضایتمندی واکنش احساسی مصرف کنندگان است که از تعامل با سازمان عرضه کننده حاصل می گردد. رضایت از درک متفاوت ما بین

انتظارات مشتری و عملکرد واقعی محصول یا سازمان حاصل می شود .

تجربیات قبلی مشتری از مصرف محصول و همچنین تجربه او از تعامل با سازمان عرضه کننده ، شکل دهی انتظارات وی نقش اساسی ایفا

می کند.

بسیاری از سازمانها می توانند مشتری را راضی کنند و سازمانهایی که بتوانند مشتری را در کانون عملیات خود قرار دهند باعث می شوند

( که وی از محصول لذت ببرد. لذت بردن از محصول موجب افزایش ارزش افزوده در رابطه دیر پای او با سازمان می شود.( 4

( مدیر عامل شرکت ساوث وست ایر لانیز در امریکا معتقد است : "واحد بازاریابی، واحد مشتریان و واحد کارگزینی، واحد انسانهاست". ( 5

این گونه نیست که مشتریان به خاطر بیش از حد استراتژیک بودن سزاوار داشتن هیچ استراتژی نباشند بلکه برعکس ، تمام شواهد حاکی

از آن است که مدیران ارشد امروزه بیش از پیش بر اهمیت مشتریان به عنوان مهمترین مسئله رویاروی سازمانها واقف می شوند.

در بیانیه ماموریت اکثر سازمانها این جمله به چشم می خورد :" با ارزشترین دارایی ما مشتریان هستند".ولی همچنان که عملا سازمانها به

دلیل پیروی از اصول بازاریابی بدوی از توجه به این دارایی ارزشمند چشم می پوشند ، در برنامه ریزی کلان سازمانها نیز نسبت به تبیین

استراتژیهای بازاریابی ورزشی غفلت می شود .

بازاریابی مبتنی بر رابطه در جهت دوره بلند مدت سوق داده می شود .هدف این است که برای دوره بلند مدت ارزشهای به مشتری ارائه

کرد و موفقیت سازمان را بر مبنای رضایت مشتری در بلند مدت اندازه گیری کرد.

بازاریابی مبتنی بر رابطه بدین معنا است که فروشنده یا بازاریاب باید توجه خود را بر مدیریت امور مشتریان و کالاهای متعلق به آنها

متمرکز نماید. هدف بلند مدت بازاریاب ورزشی این است که مشتریان را شناسایی نماید زیرا سازمان می خواهد اثربخش ترین خدمت را

در مقایسه با سازمانهای رقیب به آنها رائه نماید.

بازاریا بی در ورزش بانوان

امروزه با شکل گیری رویدادهای جدید ورزشی فرصت مناسبی برای پرداختن به ورزشهای مدرن برای بانوان ایجاد شده است. توسعه و

گسترش سازمانهای ورزشی بین المللی ضرورت ایجاد جاذبه و فرصت برای پرداختن بانوان را امری ملموس و ضروری ساخت. منشور بازیها

تاکید ویژه به ایجاد فرصتهای مناسب ورزشی برای خانمها و اقایان دارد .

ورزش می تواند وسیله موثر برای قدرت بخشیدن به دختران و زنانی باشد که بدلیل جنسیت در فرهنگهای مختلف از مشارکت و لذت

بردن از ثمرات جسمانی ، روانی و اجتماعی از ورزش محروم شده اند.

مشکلات بازاریا بی ورزش بانوان

مشکلات بازاریابی ورزش بانوان و تامین منابع مالی جهت فعالیتهای ورزشی ایشان همانند مشکلات سایر بخشها و سازمانهای ورزشی است

در این زمینه علاوه بر مشکلات پخش تلویزیونی بیشتری وجود دارد .اما به نظر می رسد مشکل برنامه ریزی ، هدف گذاری ، وجود تقویم

مشخص ، اقدام به موقع ارائه دلیل ارزشمندی برای جذب حامیان مالی ، تعیین مدیر و عوامل اجرایی واجد شرایط ، تدوین برنامه تبلیغات

، تقدیر از حامیان و ... از مسایل اصلی می باشد. بهر حال بسیاری از باشگاهها و سازمانهای ورزشی زنان بدون کمک مالی قادر به ادامه

حیات نیستند . برای تضمین آینده روشن و موفق برای باشگاه یا سازمان ورزشی خود باید زبان درآمدزایی را دانست زیرا امروزه رقابت برای

پول از هر زمان دیگری فشرده تر شده و دیگر نمی توان به امید سرازیر شدن پول و دیگر کمکهای دولت نشست.

باشگاهها باید به تدوین سیاست درامد زایی خود بپردازند ، سیاستی در جهت متقائد کردن تامین کنندگان منابع مالی. آنها باید بدانند

سازمان شما سازمانی کارامد و باارزش است که از منابع مالی خود عاقلانه بهره برداری می کند . در این راستا باید باشگاه یا رویداد را

( همانند یک کالای تولیدی به علاقه مندان عرضه کرد).

وضعیت بازاریابی ورزشی از طریق اینترنت

در ابتدای هزاره سوم ، جهان ورزش دوران جدید و تازه ای را تجربه می کند ، تحولات سریع و گسترده در تمام ابعاد ورزش ، استفاده از

شیوه ها و فنون بازاریابی را در ورزش مورد توجه قرار داده است . هر روزه میلیونها دلار در کشورهای مختلف هزینه ورزش می شود و

احساس نیاز به ورزش به منظور مرتفع کردن معضلات روحی و جسمی مردم روز به روز محسوس تر . مشهودتر می شود . تمام این موارد

موجب گردیده که تلاشهای بیشتری در زمینه بازاریابی ورزشی نیاز باشد. این دانش در سالهای گذشته اهمیت بسزایی برای سازمانها و

موسسات پیدا کرده و این مهارت و دانش به حدی اهمیت یافته که آنرا به عنوان یکی از اجزای مهم سازمانها و موسسات ورزشی میتوان به

( شمار اورد و این اهمیت به صورت فزاینده ای در حال افزایش است.

فاطمه شکرریز ( 1383 ) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود اهداف استفاده از اینترنت را از دید کاربران اینترنتی مورد بررسی قرار داد و به

نتایج زیر رسید.

-1 در ایران 47 % از کاربران اینترنتی ، انرا به منظور تفریح و سرگرمی ، 18 % به منظور دسترسی به منابع علمی، 34 % جهت کسب

خبر و 0.01 % برای کسب کار و تجارت استفاده می نمایند.

4) تاثیر دارد. p) -2 سرعت دسترسی به اینترنت بر تمام امیخته بازاریابی

-3 در امد کاربر بر برخی عناصر آمیخته بازاریابی تاثیر دارد مانند محصول، قیمت و توزیع.

( -4 میزان تحصیلات کاربر بر عناصر محصول و ترویج اثرگذار است.


اولین دیدگاه را شما بگذارید

  

وظایف مدیریت بازاریا بی ورزشی

مدیر بازاریابی ورزشی ، مسئول رسیدگی به بازار و مشتریان ورزشی برای محصول نهایی ورزش است.مدیران تحقیقات بازاریابی ، برنامه ،

تبلیغات و مدیران روابط عمومی به نوعی کار رسمی بازاریابی را در سازمانهای ورزشی به عهده دارند. یک مربی ورزشی در یک کلاس

اموزشی می تواند وظایف مدیر بازاریابی ورزشی را انجام دهد. کار همه مدیران عبارت است از: ایجاد رضایت مخاطبان ورزشی که این

مخاطبان تقاضاهای متعدد و متفاوتی دارند .

سطح تقاضای مخاطبان ورزشی ممکن است در هر زمان بالاتر یا پایین تر یا مساوی با سطح مطلوب باشد. بازاریابی همیشه رفع نیاز و

تقاضا نیست بلکه واکنش و اقدام مناسب نسبت به انهاست.

تقسیمات بازاریا بی ورزشی

بازاریابی ورزشی شامل سه قسمت می باشد:

الف) تبلیغات ورزشی

ب) بازاریابی محصولات ورزشی

ج) بازاریابی عملیات ورزشی

ویژگیهای خاص هر بخش:

الف: تبلیغات ورزشی شامل تبلیغات بکار گرفته شده در کالاها و عملیات ورزشی است

ب: بازاریابی محصولات ورزشی شامل محصولاتی است که تولید آنها در موفقیت رده های مختلف ورزشی نقش دارد و به دو دسته کالاهای

کیفی و کالاهای کمکی تقسیم می گردد.

ج: بازاریابی عملیات ورزشی شامل فعالیتهای ورزشی است که به عنوان یک محصول طراحی و ایجاد شده تا برای شراکت یا تماشا به

( مشتریان ورزشی ارائه گردد. ( 2

تجزیه و تحلیل محیط بازاریا بی ورزشی

بازاریابی ورزشی یک سیستم اجتماعی باز است و با انواع محیطهای سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی ، رقابتی ، تکنولوژیکی ، و

اقلیمی ارتباط دارد یعنی با انها به مبادله ماده ،انرژی و اطلاعات می پردازد. یک بازاریاب ورزشی باید بتواند با تعدیل و تغییر و تطبیق

ماهرانه عوامل قابل کنترل در محیطی که سرشار از عوامل غیر قابل کنترل است به بهترین وجه وظایف خود را انجام دهد.

عوامل قابل کنترل و غیر قابل کنترل در فرایند بازاریابی ورزشی

5

عوامل قابل کنترل عوامل غیرقابل

کنترل

8 دموگرافی p آمیخته بازاریابی sport مدل

اجتماعی

اقتصادی

سیاسی

تکنولوژیکی

فیزیکی

حقوقی

رقابتی

S ورزش

P تبلیغات

O عملیات

R نتایج رکوردها

شرایط حضور

T و برگزاری

محصول

قیمت و هزینه

تبلیغات

کانال توزیع

شواهد فیزیکی

بهره وری وکیفیت

فرایند

افراد

آمیخته بازاریا بی ورزشی

آمیخته بازاریابی ورزشی عناصر قابل کنترلی هستند که بازاریاب ورزشی برای رسیدن به اهداف در اختیار دارد .این عناصر عبارتند از:

-1 محصول: بازی یا اتفاقی است که ورزش نامیده می شود و شامل عناصر ملموس و غیر ملموس است که باعث منحصر به فرد

شدن ان می گردد. عناصر ملموس شامل :نوع ورزش، ورزشکار و ... می باشد و عناصر غیر ملموس شامل: تجربه ورزشی، فشار

روحی و ... است. " در بررسی که بر روی عنصر محصول از عناصر آمیخته بازاریابی در لیگ برتر کشور انجام شد ، به این نتیجه

رسیدند که از دیدگاه مدیران باشگاههای حاضر در لیگ فوتبال ایران ، اکثر متغیرهای مورد بررسی از وضعیت چندان مطلوبی

برخوردار نمی باشد . در این میان لیگ ژاپن نسبت به لیگ های ایران و کره جنوبی از وضعیت مناسبتری برخوردار می باشد

"(3)

-2 قیمت: قیمت و ارزش گذاری به طور موثری متمایز و پیچیده است و مانند هر نوع تجارتی، ورزش هزینه در بر دارد. مخاطبان

قیمت را با ارزش برابر می دانند و برای خرید ورزش بر اساس شهودی ، مقایسه با پدیده های رقیب ، اذهان عمومی و دیگر

عوامل تصمیم گیری می کنند.

-3 تبلیغات: به هر گونه انتقال اطلاعات از شخصی به شخص دیگر و درک آن گفته می شود و شامل مجموعه آگهی ، فروش

حضوری، پیش فروش و روابط عمومی می باشد.

-4 کانال توزیع: با توجه به نوع خدمات ارائه شده ، به کانالهای توزیع فیزیکی و الکترونیکی و یا هر دو نیاز است و موسسات ورزشی

ممکن است خدمات خود را مستقیما یا از طریق سازمانهای واسطه ارائه نمایند.

-5 شواهد فیزیکی : شامل نمای باشگاه و ساختمانها ، چشم انداز، وسایل تجهیز شده در درون سازمان ، کارکنان و علائم و نشانه

های درج شده در سازمان و نشانه های قابل رویت همگی شواهدی هستند که کیفیت خدمات یک سازمان ورزشی را نشان می

دهند. این سازمانها باید شواهد فیزیکی خویش را با دقت ارائه کنند چون بر مشتریان تاثیر بسزایی می گذارد.

-6 بهره وری و کیفیت : این دو عامل دو روی سکه اند و نمی توان انها را مجزا از هم دانست. برای بهره وری باید هزینه ها را

کنترل کرد ولی بی جهت اقدام به کاهش هزینه ها باعث ناراحتی و نارضایتی مشتریان می شود. و در جهت کیفیت بخشی در

سرمایه گذاری باید درک مناسبی از تناسب بین افزایش درامد و افزایش هزینه داشت تا منجر به زیان موسسه نشود.

-7 فرایند: ارائه ورزشی به مشتریان،مستلزم طراحی و ایجاد فرایند مناسب می باشد. یک فرایند نشانگر روش و شکلی است که

سیستمهای ارائه کننده خدمات ، کار خود را انجام می دهند. فرایندهایی که بد طراحی می شوند باعث ناکارایی خدمات و نهایتا

ناراحتی مشتریان می شوند6

امروزه برای بقا در بازار ورزشی باید هوشیار ، بیدار و پویا و پرکار بود. پویایی یعنی مطابقت با دگرگونیها و نیازهای محیط ورزش .

بازاریاب ورزشی مقتدر کسی است که تغییرات را پیش بینی کند و به موقع از انها استفاده نماید . امروزه مدیریت بازاریابی ورزشی ،

مدیریتی است استراتژیک، که باید در آن ضعف ها و قوتهای درون سازمانی از یک طرف، فرصتها و مخاطرات محیطی یا برون سازمانی از

طرف دیگر با دقت ، صحت و سرعت بررسی و ارزیابی شود تا بتوان با تطبیق قابلیتهای درون سازمانی و فرصتهای برون سازمانی به هدفها

دست یافت.

محیط بر سازمان ورزشی حاکم است، هر گونه تصمیم دولت و قانون گذاری در زمینه های گوناگون، مقررات، سیستم پولی و مالیاتی،

سیستم عرضی، قطع رابطه سیاسی، رقابت، جمعیت،درامد و حتی آب و هوا و شرایط اقلیمی و بومی همه به نوعی بر سیستم بازارهای

ورزشی و اجزای آنها اثر می گذارند و از آنها تاثیر می پذیرند.

هر حرکتی که بازاریاب ورزشی انجام می دهد، هم تحت تاثیر عوامل محیطی گوناگون است و هم به نحوی بر انها اثر می گذاردف این اثار

ممکن است بسیار عمیق یا جزئی باشد.

مهمترین ویژگی محیط دگرگونی و تغییر است. در این دگرگونیها، فرصت ها و تهدیدات و و خطراتی وجود دارد که بازاریاب ورزشی باید با

مطالعه، بررسی و ارزیابی آنها بیشترین استفاده را از فرصتها ببرد و تهدیدات و خطرها را به حداقل برساند.

برای درک بهتر عوامل محیطی باید انها را مورد شناسایی و ارزیابی قرار دهند و اطلاعات مربوط به ان را گرد اوری و تجزیه و تحلیل نمایند

. محیط شناسی و محیط یابی سبب می شود تا بازاریاب ورزشی بتواند بهتر و سریعتر فرصتها را بشناسد و بازارهایی را برای خود به وجود

اورد .


اولین دیدگاه را شما بگذارید

  

چکیده :

امروزه بازاریابان با چا لشی سخت مواجه شده اند، چگونه در محیط ابر رقابتی و بازارهای بسیار بخش بندی شده امروزی اقدام به نواوری کنند. دراقتصادی مصرف گرا که بازارها از محصولات همانند اشباع شده اند و این اقتصاد همچنان در کنار مشتریانی به حیات خویش ادامه می دهند که هر روز، بیشتر و بیشتر در برابر پیامهای تبلیغات تجاری و بازاریابی سنتی مصونیت پیدا می کنند . هر چند ویژگیهای اصلی بازاریابی شامل بخش بندی بازار وتکثیر مارکهای تجاری در بازارهای آینده انها دیده می شود تا خود مقدمه ای برای سقوط بازاریابی باشد.

در این مطالعه که به روش کتابخانه ای و بازنگری کتب و مقالات در این زمینه طراحی شده است ، هدف ما روشن نمودن مفهوم بازاریابی ،اهمیت،ابعاد، فرایندها ،آمیخته و جدیدترین فلسفه بازاریابی،طراحی برنامه ها ، منابع درامدهای ورزشی ،بازاریابی ورزشی زنان و نقش اینترنت در بازاریابی میباشد.

هر کسی که درگیر ورزش است ، باید خودش را به عنوان بخشی از بازاریابی ورزشی ببیند و تلاش قابل توجهی در جهت ایجاد جاذبه ورزشی داشته باشد. بزرگترین وظیفه در حوزه بازاریابی این است که هر کس که دارای نقشی در حیطه بازاریابی است مجاب شده و کسانی را که در جهت موفقیت وبازاریابی واقعی ورزش تلاش می کنند گرد هم آورند.

واژه های کلیدی: بازاریابی ورزشی ، حامیان مالی ، مشتری ( ورزشکار)

مقدمه

 

بازاریابی یک حوزه اصلی عملی برای کلیه مشاغل امروزی است ، باید به این مورد به عنوان یک فرایند نگریست نه به عنوان یک مفهوم

نظری و باید یک مفهوم مشترک برای تمامی پرسنل باشد .نباید بازاریابی را تنها در حیطه مسئولیت یک فرد دید، بلکه این امر درحوزه

وظایف هر فردی است که در حرفه ورزشی مشغول به کار می باشد. غالبا این باور وجود دارد که بازاریابی ضعیف ترین بخش برخی از

( اعمال ورزشی است . این باور ناشی از ان است که این اصطلاح درک نشده و انگونه که باید توسط هر فرد اجرا شود عمل نشده است.( 1

امروزه تعاریف گوناگونی برای بازاریابی بیان شده است، هر کدام از این تعاریف بیان کننده گوشه ای از فعالیتهای بازاریابی است،برخی از

صاحب نظران بازاریابی را فرایند ارضای نیازها و خواسته های بشر تعریف می کنند. به نظر فیلیپ کاتلر برجسته ترین صاحب نظر در این

( رشته بازاریابی عبارت است از " فعالیتی انسانی در جهت ارضای نیازها و خواسته ها از طریق فرایند مبادله ".( 2

نیاز خواسته

نیاز بیان کننده حالت محرومیت احساس شده در هر فرد است . این محرومیت ارامش ادمی را به هم می زند و در ان شوقی برای برطرف

کردن ان بوجود می اورد . نیاز، شخص را به حرکت وا می دارد و او را در یک حالت فعال قرار داده و به او جهت میدهد. خاصه در بازاریابی

ورزشی ، شکل براورده ساختن نیازهاست و تقاضاهای ورزشی ، رفع خواسته ورزشی است.

بازاریابی ورزشی از زمانی آغاز می شود که فرد تصمیم می گیرد نیازها و خواسته هایش را از طریق خاصی که مبادله می نامیم ارضا کند.

تلاش در جهت از قوه به فعل دراوردن مبادلات برای ارضای نیازها و خواسته های ورزشی در بازار ورزشی صورت می پذیرد.

بازار ورزشی

بازاریابی شامل یک فرایند مستمر است . محیط بازاریابی پویا می باشد و این بدین معناست که بازارمعمولا تغییر می کند. اندازه بازار به

تعداد افرادی بستگی دارد که : 1- به محصول ورزشی یا به ورزش علاقمندند. 2- حاضرند منابع لازم را برای بدست آوردن محصول ورزشی

مبادله کنند. بهر حال ورزشکاران یک رشته ورزشی ،خریداران یک محصول ورزشی ،تماشاگران یک رقابت ورزشی ، هر یک ، بازار ورزشی

محسوب می گردند.

اهمیت بازاریا بی ورزشی

بازاریابی های موثر ورزشی می تواند سوددهی زیادی داشته باشد. این سود شامل آگاهی دادن در باره ورزش و تشویق افراد برای آزمایش

کردن ورزش برای اولین بار در زندگی و یا جهت دادن به ورزش دیگری می باشد و ایجاد اطمینان ، صداقت، نشاط و تعهد نموده و

( محرکهایی را پیشنهاد می کند تا علم و آگاهی ایجاد نماید. . ( 2

فرایند بازاریابی ورزشی

این فرایند شامل 7 مرحله است :

-1 شناسایی و ارزش گذاری فرصت ها در محیط بازاریابی ورزشی .

-2 تجزیه و تحلیل اجزاء بازار ورزشی .

-3 اولویت بندی موضوعات مناسب بازاریابی ورزشی .

-4 برنامه ریزی موقعیتها در بازار ورزشی، توسعه شیوه های بازاریابی ورزشی .

-5 تهیه طرح بازاریابی ورزشی برای محصولات و خدمات ورزشی.

-6 اجرای طرح بازاریابی ورزشی .

-7 کنترل و بررسی نتایج.

ابعاد گوناگون بازاریابی ورزشی4

بازارگرایی: گرایش به مشتریان و بازارهای ورزشی ?

بازار شناسی ورزشی: تحقیقات بازاریابی و بررسی بازارهای ورزشی ?

بازاریابی ورزشی: یافتن بازار ورزشی ، هدف و بخش بندی بازارها ?

بازارسازی: یافتن جای دلخواه در بازار ورزشی ?

بازار گرمی : آمادگی برای رقابت ورزشی، انجام تبلیغات و حضور در صحنه بازارها و نمایشگاهها ?

بازار گردی: حضور در صحنه مبادلات و بازارهای ورزشی ?

بازار سنجی: مقایسه و ارزیابی گذشته و حال خود و دیگران برای ترسیم اینده ?

بازارداری: افزایش یا حفظ مشتریان ورزشی ، خلاقیت و نواوری ?

بازار گردانی: اداره کردن بازار از طریق مدیریت بازار ورزشی


اولین دیدگاه را شما بگذارید

  


طراحی پوسته توسط تیم پارسی بلاگ